Paloma (Slovensko mladinsko gledališče) 🗓

11. 5. 2023 / 19.30 – Kulturni dom Pliberk

Brina Klampfer, Kaja Blazinšek Paloma 
SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE 

režija: Brina Klampfer 
igrajo: D. Varga, R. Šalehar, I. Drabik Jug, T. Avguštin, S. Tomazin, D. Potočnjak, T. Čaušević, L. Hlede, M. Sajovic

Duhovita, grenko-sladka uprizoritev se naslanja na zgodbo o tovarni Paloma – Sladkogorska, ustanovljeni leta 1873, ki je proizvajala higienski papir za vso nekdanjo Jugoslavijo in ki je pravzaprav razlog, da se je okoli nje razvilo naselje. Mlada ekipa ustvarjalcev se je lotila razmisleka o nostalgičnosti za socialističnim obdobjem, za spominom, vpisanim v generacije, ki so ga okusile, in tiste, ki ga niso – ali predstava o nekdanjih »boljših« časih temelji na resničnosti ali je vse skupaj le utvara? Intimne zgodbe krajanov, iz katerih izhaja, pa hkrati odpirajo vrsto širših družbenih tem: Kako so politični projekti izgradnje krajev vplivali na življenja ljudi? Kakšna je v takem kontekstu usoda malega človeka? Kako s tem shajati danes? Uprizoritev Paloma je leta 2022 na 30. Dnevih komedije v Celju prejela tri nagrade: žlahtna komedija, žlahtna komedijantka za Tamaro Avguštin in žlahtni komedijant za Staneta Tomazina.

Brina Klampfer (1989) je režiserka, dramaturginja in vodja festivala dramske pisave »Vzkrik«, Kaja Blazinšek (1991), dramaturginja uprizoritve »Paloma«, pa je aktivna predvsem na področju literarne kritike, občasno tudi gledališke in filmske. »Paloma« je bila premierno uprizorjena junija 2020, idejo in koncept uprizoritve je kot magistrsko delo prispevala Brina Klampfer, končno besedilo pa je nastalo v sodelovanju z igralci in lektorico Metko Damjan.

Arhiv