Občni zbor SPZ – iz funkcije predsednika se je poslovil dr. August Brumnik

V celovški Delavski zbornici je bil 12. 1. 2023 redni občni zbor Slovenske prosvetne zveze (SPZ), kjer je dr. Augusta Brumnika po skoraj 32 letih nasledil Mitja Rovsek, dosedanji poslovodja.

Na občnem zboru je poleg poročil, ki sta ga podala podpredsednik dr. Janko Malle in Mitja Rovšek bilo predstavljeno videoporočilo, ki je osvetlilo dogajanja v zadji mandatni dobi. Prikazani so bili mdr. vsi štirje kulturni domovi, ki so v lasti in solasti SPZ ter obnova le-teh. Prikazani so bili tudi glavni projekti, ki jih je izvajala SPZ samostojno in v kooperaciji z krajevnimi društvi (štirje projekti v okviru 100. obletnice koroškega plebiscita, digitalni bralni projekt MIŠA, ustanovitev izposojališča Slovenske študijske knjižnice v Dobrli vasi in Železni Kapli, itd.).

Rovšek je izpostavil vsebinsko kulturno delovanje, ki je osredotočeno na razvoj in ohranitev slovenskega jezika. Možnosti idejnega udejstvovanja je treba prepuščati tudi mladini in generacijam, ki prihajajo za nami. “Dopuščati in podpirati je moramo njihov doprinos, nove, drugačne in različne ideje in se ne le oklepati tradicionalnih kulturnih programov. Mlajši generaciji moramo nuditi teren za lastne ideje, ki jih lahko tudi uresničijo. Z vključitvijo mladine in kulturnih ustvarjalcev in ustvarjalk, ki zbirajo svoje izkušnje in znanje ne le na Koroškem, bomo lahko obogatili razvoj kulturne dejavnosti.”

V izvršnem odboru ostajata podpredsednika Janko Malle ter Božo Hartmann, tajnica Helena Verdel in blagajničarka Marica Sima, na novo so se jim pridružili 1. podpredsednica Julija Schellander-Obid, namestnik tajnice Roman Petek in namestnik blagajničarke Avgust Malle mlajši.

ČLANEK IN SLIKE: NOVICE