Večer melodije in poezije (Dekleta Smrtnik) 🗓

15. 12. 2022 / 18.30 – Farna cerkev na Obirksem

Mateja Rihter bo brala pesmi Daniele Kocmut
Glasbena spremljava: Ana Tijssen (klavier) in Brigitte Komposch (violina)

Arhiv