Veliki častni znak Dežele Koroške predsedniku SPZ

9. novembra 2022 je bil podeljen predsedniku Slovenske prosvetne zveze (SPZ) dv. sv. dr. Augustu Brumniku veliki častni znak Dežele Koroške. Priznanje mu je predal deželni glavar dr. Peter Kaiser v dvorani zrcal (Spiegelsaal).

Dr. August Brumnik, upokojeni sodnik, je več kot 30 let delal na okrožnem sodišču v Železni Kapli in na okrožnem sodišču v Borovljah. Je zavzet in dejaven kulturni delavec in funkcionar, ki je priznan in cenjen daleč prek meja Koroške. Od leta 1990 je predsednik SPZ, je dolgoletni član upravnega odbora in podpredsednik Zveze slovenskih organizacij, že desetleja predseduje Slovenskemu kulturnemu društvu “Valentin Polanšek” na Obirskem in je priznan funkcionar različnih drugih slovenskih organizacij in društev.

Brumnik se nikdar ni izogibal konfliktom in je antifašist. Njegovo vsestransko kulturno delo, v katerem se vedno znova postavlja napram diskriminaciji slovenskega jezika in kulture, vseh oblik strukturnega nasilja, stigmatizacije in kulturne hegemonije in rasizma, ima na kulturno klimo na Koroškem značilni učinek, ki ga ni mogoče spregledati. Brumnik je s svojo zavzetostjo pomembno prispeval k spoznavanju in osvetlitvi protislovnega konflikta etničnih skupin.

Brumnik se vedno jasno zavzema za enakovrednost in enakopravnost slovenskega jezika in kulture. Poziva k novemu razumevanju kulture, ki bi moralo privesti do spremembe razmišljanja v smislu večjega spoštovanja dvojezičnosti in miselne odprtosti. Zato je bil eden najbolj gorečih zagovornikov organizacije Kulturnih dnevov koroških Slovencev na nemško govorečem območju Koroške, ki so po njegovem mnenju prava pot k večjemu razumevanju in strpnosti. Na tej podlagi in na podlagi sodelovanja Slovenske posvetne zveze smo v zadnjih treh desetletjih doživeli številne dvojezične kulturne pobude, pri katerih se uporabljata oba jezika – slovenščina in nemščina. Te vrednote dajejo in omogočajo vpogled v kulturno prizorišče koroških Slovencev, kjer na različnih področjih poteka dragoceno kulturno delo. Brumnik se zaveda, da so lokalno in regionalno učinkovite kulturne pobude ščit pred razkrojem kulturnih tradicij. Zato se je vedno zavzemal za simbiozo ljudske kulture in strokovnega, umetniškega dela, tradicionalnega ter sodobnega, inovativnega kulturnega dela. Zgledno se je zavzemal za čezmejno kulturno sodelovanje na območju Alpe-Jadran, kjer je Brumnik večkrat uspešno uresničil konkretne kulturne projekte Slovenske prosvetne zveze.
Nenehno razvojno delo je vodilo in še vedno vodi k večji priljubljenosti in širokemu sprejemanju kulturnega življenja na dvojezičnem območju.