Sodobni izzivi dvo- in večjezične vzgoje 🗓

10. 11. 2022 / 19.00 – k&k center Šentjanž

Dvo- ali večjezična vzgoja je brezdvomno obogatitev, povezana pa je tudi z določenimi izzivi. Eva Hartmann in Daniel Wutti
bosta v predavanju postavila starejše in sodobne znanstvene izsledke v kontekst današnje situacije na Koroškem. Tematika bo osvetljena z
različnih zornih kotov, pri čemer naj bosta praktičnost in koristnost vsebin za družinski vsakdan v ospredju.

Zwei- und mehrsprachige Erziehung ist zweifellos eine große Bereicherung für das Familienleben, sie ist aber auch mit gewissen Herausforderun-
gen verbunden. Eva Hartmann und Daniel Wutti beleuchten in diesem Vortrag das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wobei die Praxis-
und Alltagstauglichkeit für Familien im Vordergrund stehen.

Arhiv