Koroški kulturni dnevi v Ljubljani 🗓

6.-28. 4. 2022 – Ljubljana

KOROŠKI KULTURNI DNEVI V LJUBLJANI

od 6. do 28. aprila 2022

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

SPORED

Sreda, 6. 4. 2022 ob 19.00,
Galerija Družina, Krekov trg 1

Odprtje Koroških kulturnih dni in odprtje razstave »Slike dneva« Gustava Januša,

slikarja in pesnika iz Breznice pri Šentjakobu. Umetnika bo predstavil podpredsednik SPZ dr. Janko Malle. Razstavo bo odprla nj. eksc. avstrijska veleposlanica mag. Elisabeth Ellison-Kramer. Za uvod bo zapel kvartet Dobniško jezero iz Loč v sestavi Nada Zerzer, Katja Osterc, Simon Triessnig in Jakob Koschutnig.- Priloga: vabilo ter življenjepis Gustava Januša. – Razstava bo na ogled do 28. 4. 2022 (od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro ter ob sobotah med 8. in 12. uro).

Četrtek, 7. 4. 2022 ob 11.00, dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I.

Predstavitev novih publikacij: zbirka pesmi Egija Gašperšiča »Kaj vam pa jaz povem. Izbrane skladbe« (ur. Tomaž Faganel), jubilejni zbornik »Koroška poje : zlatih 50 let : 1972-2022« (ur. Zalka Kelih-Olip idr.), Maria Bartoloth »Mijalca Majalca : Ziljska basen« (priložen CD s pravljico v ziljskem narečju), dvojezični zemljevid občine Sele. Publikacije, ki bodo na voljo po promocijski ceni, bodo predstavili Katja Osterc, Zalka Kelih-Olip in Martin Kuchling za KKZ ter mag. Martina Piko-Rustia za SNI Urban Jarnik. – Priloga: povzetek predstavitve publikacij.

Četrtek, 7. 4. 2022 ob 18.00, dvorana Slovenskega centra Pen in DSP, Tomšičeva 12

»Mostovi nad bregovi«, literarno branje koroških slovensko in nemško pišočih avtoric:

Ivana Kampuš, pesnica, pisateljica in prevajalka, Gabriela Russwurm-Biro, pesnica, predsednica Zveze koroških pisateljev in pisateljic, Karin Prucha, pesnica, pisateljica in organizatorka v kulturi. Gostje bo predstavila predsednica SC Pen Tanja Tuma. – Priloga: vabilo in predstavitev nastopajočih.

Petek, 8. 4. 2022 ob 17.00, desni atrij Mestne hiše Ljubljana

»100/10 – Janko Messner«: odprtje razstave »Solidarnost ob meji«, recital »Beseda je kulturnemu človeku dragulj« (Lara Vouk, Aleksander Tolmaier in Nataša Konzilia) ter predstavitev dvojezične knjige »Solidarnost ob meji. Zapuščina Janka Messnerja«. O Messnerju bo spregovorila mag. Lidija Golc, razstavo in dokumentarni zbornik pa bosta predstavili Elena Messner in Dana Rausch. – Razstava bo v atriju na ogled med 6. in 20. aprilom 2022. – Priloga: program prireditve in nastopajočih v recitalu.

Sobota, 9. 4. 2022 ob 11.00, Mini Teater, Križevniška 1

Lutkovna predstava »Jumanji« otroške lutkovne skupine »Kakodolgoše« KPD Šmihel. Režiser: Andrej Adamek, izdelovalka lutk: Mateja Šušteršič, mentorica: Kristina Trap-Jernej. – Priloga: programski list za predstavo. – Brezplačne vstopnice v Mini Teatru in pri Klubu koroških Slovencev v Ljubljani: natasa.stergar@guest.arnes.si.

Sobota, 9. 4. 2022 ob 18.00, dvorana JSKD “Skladovnica”, Beethovnova 5

Predstava Teatra Šentjanž »Vas! Kaj? : Was? Dorf!«. Dvojezična gledališka predstava za otroke in mlade po srcu. Režiserka: Alenka Hain, igrata: Johanna Hainz in Aleksander Tolmaier. – Priloga: programski list za predstavo. – Rezervacija brezplačnih vstopnic: natasa.stergar@guest.arnes.si.

Nedelja, 10. 4. 2022 ob 19.00, Cankarjev dom, Linhartova dvorana

Koncert »Koroška pesem prek meja«. Sodelujejo: Tamburaška skupina »Tamika« iz Železne Kaple (deluje od 1995, vodja: Tatjana Pirker) in Oktet Suha iz Podjune (deluje od 1982, vodja: mag. Iztok Kocen).  Priloga: koncertni list. – Vstopnice pri blagajni Cankarjevega doma, in sicer ob delavnikih od 11. do 13. ure in od 15. do 17. ure, ob sobotah od 11. do 13. ure ter uro pred prireditvami v CD. Za člane DSAP in KKS pa prek Društva oz. Kluba (natasa.stergar@guest.arnes.si ali po tel. 031-489377).  Napovedi in cene vstopnic pri CD 16.3. zvečer še ni.

Torek, 12. 4. 2022 ob 11.00, dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I.

Predstavitev knjižnega daru SPZ – Slovenske prosvetne zveze za leto 2022 ter literarne revije „Rastje« št. 15 (ur. dr. Miha Vrbinc). Sodelujejo dr. Valentin Sima za SZI, Irena Destovnik in Stana Anželj za SPZ in DSPA ter kot moderatorka mag. Lidija Golc. – Priloga: povzetek predstavitve publikacij. – Publikacije bodo na voljo po promocijski ceni.

Sreda, 13. 4. 2022 ob 11.00, dvorana SM – Slovenske matice, Kongresni trg 8/I.

Predstavitev zbornika »Koroški plebiscit – 100 let kasneje«, ur. dr. Danijel Grafenauer, izd. SM in INV. Slovenski in avstrijski avtorji ter en madžarski o plebiscitu na Koroškem ter o njegovih posledicah vse do leta 2020. Zbornik bosta poleg urednika predstavila še predsednik SM prof.dr. Aleš Gabrič in soavtorica prof.dr. Marija Wakounig (Univerza Dunaj). – Priloga: vabilo s podrobnejšo predstavitvijo zbornika.

Četrtek, 28. 4. 2022 ob 11.00, dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I.

»Izkušnje slovenskih založnikov na Koroškem«, pogovor in branje. Udeleženci: Lojze Wieser (založbi Wieser in Drava), mag. Hanzi Filipič (Mohorjeva založba) ter mag. Lidija Golc (KKS-Lj) kot moderatorka. – Priloga: vabilo in predstavitev sodelujočih.

Četrtek, 28. 4. 2022 ob 18.00, Galerija Družina, Krekov trg 1

Zaprtje razstave Gustava Januša in Koroških kulturnih dni v Ljubljani. Pesnik Gustav Januš bo prebral nekaj svojih pesmi. Za glasbo bosta poskrbela harmonikarja Neža Žagar in Sašo Gale iz DSAP.


Ob upoštevanju zdravstvenih predpisov je vstop na vse prireditve razen koncerta brezplačen.

Prireditve podpirajo Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Veleposlaništvo Republike Avstrije v Ljubljani, Avstrijski kulturni forum v Ljubljani, Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani ter Družba Moro & Kunst.

Svoje prostore nastopajočim gostoljubno nudijo Galerija Družina, Slovenska matica, Slovenski center Pen, Mestna občina Ljubljana, Mini Teater, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ter Cankarjev dom.

from to
Arhiv