Umrl je Melhijor Verdel


V 86. letu starosti je 1. decembra umrl vsestranski kulturni in narodnopolitični delavec Melhijor Verdel. Bil je človek sporazumevanja, človek, ki je v kulturi in s kulturo spodbujal, da je slovenski jezik v Borovljah in v okolici pridobival na spoštovanju in ugledu. Bridke izkušnje vojnih let, ki jih je kot otrok doživljal, so ga močno oblikovale. Njegova družina je aktivno podpirala partizanski boj, toda razočaranja po vojni niso izostala. Melhijor je prav v Borovljah, kamor se je preselil leta 1955, z žalostjo spremljal politični razvoj, ki je slovenski jezik in slovensko kulturo skušal degradirati in potisniti na rob družbenega dogajanja. Do začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja boroveljska zgodovina pozna to žalostno poglavje. Vendar je pri Melhiorju žalost premagala volja, da je s kulturo mogoče in da je s kulturo lepše živeti. V politično razburkanih časih je leta 1974 podprl ustanovitev ansambla Drava, leta 1981 pa je kot predsednik prevzel SPD Borovlje in na čelu društva ostal do leta 2012. V tem času je prišlo do vidnega zagona kulturnega življenja v Borovljah, med drugim je prav na Melhijorjevo pobudo SPD Borovlje leta 1989 kupilo poslopje pri Cingelcu na Trati in ga temeljito obnovilo. M. Verdel je bil glavna gonilna sila pri projektiranju in izvajanju vseh gradbenih in sanacijskih del poslopja, ki se je razvil v center slovenske kulturne dejavnosti v Borovljah in okolici.  Danes je kulturni dom pri Cingelcu na Trati postal nepogrešljiv komunikacijski center ter kraj srečanj in kulturnih izmenjav enih in drugih, tako slovensko kot nemško govorečih Korošcev.

Če tudi včasih s skrbjo gledam na razvoj naše narodne skupnosti in na razvoj slovenskega jezika, imam vendar upanje, da bomo našo kulturo in identiteto tudi obdržali. Imamo pogoje kot še nikoli poprej in če mislim na naše aktivne društvenike in v društvo vključene skupine, sem optimističen.”

Melhijor Verdel

V skrbi za dobrobit vseh področij družbenega življenja koroških Slovencev, se je Melhijor že leta 1957 vključil v delovanje boroveljske Posojilnice. Postal je član njenega upravnega odbora in bil njen odbornik 57 let, od tega 16 let predsednik nadzornega odbora in 10 let član v odborih Zveze slovenskih zadrug. V Borovljah je bil pristojen tudi za gradnjo sedanjih Posojilniških prostorov. 

V okviru kulturne dejavnosti je Melhijor veliko pozornost polagal na vzgojo mladih v slovenskem jeziku. Ker je aktivno sodeloval pri samosojnem političnem zastopstvu koroških Slovencev na občinski ravni (dolga leta je bil občinski odbornik), je na občini Borovlje vložil pobudo, da bi ustanovili dvojezične skupine v enem od občinskih vrtcev, vendar politične okoliščine v Borovljah tej pobudi niso bile naklonjene. Občina je pobudo zavrnila. Toda to ni zlomilo svoje volje, pač pa se je zgledoval po (uspelih) iniciativah dvojezičnih zasebnih vrtcev na dvojezičnem ozemlju in pripomogel k ustanovitvi zasebnega otroškega vrtca »Jaz in ti« v Borovljah. Danes vrtec uspeva in z dvojezično vzgojo prepričljivo dokazuje, da je vzgojna vrednost učenja dveh jezikov kulturna pridobitev za sporazumevanje v deželi, ki se ga prav v Borovljah poslužuje vedno več sodeželanov večinskega naroda. 

Ob 125-letnici oz. 90-letnici kulturnega delovanja v Borovljah je Melhijor Verdel v brošuri »Borovlje in Borovljani – Kultura skozi 125 let« zapisal: »Če tudi včasih s skrbjo gledam na razvoj naše narodne skupnosti in na razvoj slovenskega jezika, imam vendar upanje, da bomo našo kulturo in identiteto tudi obdržali. Imamo pogoje kot še nikoli poprej in če mislim na naše aktivne društvenike in v društvo vključene skupine, sem optimističen«.

Pogreb pokojnega bo v nedeljo, 5. decembra, ob 13. uri na pokopališču v Borovljah.