“Cilj je bilo vedno: sožitje na Koroškem in dobri odnosi s sosedi”

Dobitnik letošnje Rizzijeve nagrade je mag. Hans Mosser.
Učitelj, pevec, zborovodja, priljubljeni moderator na številnih prireditvah in po radiu ter posredovalec kulture je v minulih desetletjih dosledno in premišljeno opozarjal na pisano kulturo, ki jo bogatita dva jezika z nemškimi in slovenskimi krajevnimi govori vred. Hans Mosser se dosledno trudi za sodelovanje slovenskih in nemških društev in skupin, denimo na Radišah, v Šentprimožu in Ločah, s Kvintetom Smrtnik in Oktetom Suha. Ob srečanjih dobro mislečih ljudi nastajajo vezi in prijateljstva, ki so osnova za sproščeno sožitje. Z vnemo išče Mosser skupne poti, na katerih so postale vidne trajne sledi.

V sredo, 10. novembra je mag.u Hans Mosserju bila izročena Rizzijeva nagrada. Ob glasbeni okrasitvi Mešanega pevskega zbora Danica in dvojnega kvinteta Grebinj sta, ob skoraj polni dvorani v Lakeside Spitzu v Celovcu predala nagrado Manuel Jug, predsednik ZSO in dr. August Brumnik, predsednik SPZ.
Z nagovorom Tomaža Ogrisa je bilo nagrajencu izpovedano tudi veliko spoštovanje s strani slovenske narodne skupnosti za njegovo nesebično delo v prid medkulturnemu sodelovanju in dialogu, ki brezdvomno pospešuje spoštovanje med obema narodnima skupnostima.
Mag. Hans Mosser je ob svojem zahvalnem govoru poudaril 1000-letno skupno zgodovino Korošcev in da se, po vzgledu Vinzenza Rizzija zavzema za enakopravnost obeh jezikov in kultur v deželi. Boli ga, ko opaža ravnodušno ravnanje večine z manjšinskimi pravicami, ki do danes niso izpolnjene.
Simbolično sta zbora zaključila prireditev s skupno pesmijo “Freundschaft / Prijateljstvo”


Slavnostni govor (Laudatio) Tomaža Ogrisa:


UTRINKI (Fotografije: Tomo Weiss)