Razprava ob 30. obletnici osamosvojitve Rep. Slovenije 🗓

4. 11. 2021 / 18.30 – Knjižni center HAČEK, Celovec

»Vloga in pomen civilne družbe in nekdanje Zveze socialistične mladine Slovenije pri osamosvajanju Slovenije«

Gosta: Jožef Školč in Ervin Hladnik Milharčič

Slovenska civilna družba, predvsem pa Zveza socialistične mladine Slovenije, radio Študent in druge študentske organizacije so že leta pred osamosvojitvijo  kritično spremljale dogajanja v nekdanjem jugoslovanskem režimu. Jožef Školč, zadnji predsednik Zveze socialistične mladine Slovenije (pozneje je zasedal več političnih funkcij, med drugim je bil predsednik stranke Liberalna demokracija Slovenije, predsednik slovenskega parlamenta in minister za kulturo) in Ervin Hladnik Milharčič, novinar in pisatelj (poročal je o medetničnih napetostih v nekdanji Jugoslaviji in z drugih zunajevropskih vojnih območij), sta tako pred kot med  slovensko osamosvojitvijo odigrala pomembno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. 

Zasluge za osamosvojitev si danes pripisujejo različni politični dejavniki, vloga civilne družbe pa ostaja bolj ali manj zamolčana. 

Soprireditelj: Klub slovenskih študentov v Celovcu

Arhiv