100/10 JANKO MESSNER: odprtje razstave “Solidarnost ob meji” 🗓

29. 10. 2021 / 18.00 – Musilova hiša Celovec

SOLIDARNOST OB MEJI. SOLIDARITÄT AN DER GRENZE

100 let Janko Messner (roj. 1921)

Arhivski posnetek iz Koroškega deželnega arhiva v Celovcu / Archivaufnahme aus dem Kärntner Literaturarchiv in Klagenfurt

Sto let po rojstvu Janka Messnerja je njegov opus rezervoar koroško-slovenskih izkušenj. Njegovo delo ne vključuje le literarna, temveč tudi publicistična, politična in esejistična besedila, scenarije in prevode. Fašizem, nacizem, deportacije koroških Slovencev in Slovenk in boj za njihove pravice v povojni Avstriji so prvine, ki prežemajo Messnerjevo delo in zapuščino. Razstava dokumentira besedilne, slikovne in filmske sekvence in omogoča rekonstrukcijo tako kulturnih, kakor tudi političnih zgodovinskih linij. Delo izrazitega predstavnika koroško slovenske književnosti dokumentira nasilno zgodovino Koroške, a tudi 100 let solidarnosti v tej regiji.

CREDITS
Ausstellung / razstava, Film / film, Buch / knjiga: Elena Messner, Dana Rausch, Tobias Zarfl Redaktion / uredništvo: Elena Messner Grafik / grafika: Dana Rausch, Tobias Zarfl Übersetzungen / prevodi: Jože Messner, Mirko Messner Beiträge / prispevki: Marko Arich, Anke Bosse, Brigitte Entner, Franc Kuežnik, Andrej Leben, Elmar Lenhart, Elena Messner, Vida Obid, Peter Pirker, Jelena Simić, Dominik Srienc, Jože Strutz

DANK / ZAHVALA
Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Drava Verlag, Slovenski znanstveni inštitut / Slowenisches Wissenschaftsinstitut, Edith Bernhofer, Brigitta Busch, Thomas Busch, Laura Fekonja Fonteyn, Tatjana Koren, Janko Malle, Tatjana Messner, Sissi Rausch, Valentin Sima, Mitja Rovšek

GEFÖRDERT VON / FINANČNA PODPORA
Robert-Musil-Institut / Kärntner Literaturarchiv der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Bundeskanzleramt Österreich, Abteilung II/5 -Volksgruppenangelegenheiten, Slovenska prosvetna zveza / Slowenischer Kulturverband

Arhiv