Podelitev Rizzijeve nagrade 🗓

10. 11. 2021 / 19.00 – Lakeside Spitz Celovec

Zajezitev COVID-19 Prävention:
Omejeno število obiskovalcev / Begrenzte Teilnehmerzahl! Rezervacija mesta je obvezna /
Platzreservierung ist verpflichtend!
T: 0463/51 43 00-22 | E: zso@slo.at

Dobitnik letošnje Rizzijeve nagrade je mag. Hans Mosser. ZSO in SPZ odlikujeta s tem priznanjem osebnosti, ki so zaslužne za medkulturno povezovanje in vzajemnost med sosedi v deželi Koroški. Učitelj, pevec, zborovodja, priljubljeni moderator na številnih prireditvah in po radiu ter posredovalec kulture je v minulih desetletjih dosledno in premišljeno opozarjal na pisano kulturo, ki jo bogatita dva jezika z nemškimi in slovenskimi krajevnimi govori vred. Hans Mosser se dosledno trudi za sodelovanje slovenskih in nemških društev in skupin, denimo na Radišah, v Šentprimožu in Ločah, s Kvintetom Smrtnik in Oktetom Suha. Ob srečanjih dobro mislečih ljudi nastajajo vezi in prijateljstva, ki so osnova za sproščeno sožitje. Z vnemo išče Mosser skupne poti, na katerih so postale vidne trajne sledi.

Hans Mosser, foto: fb/enotna lista

Vincenc Rizzi (1816–1856)
Koroški literarni bojevnik za svobodo v predmarčni dobi, je širil liberalne ideje in se zavzemal za enakopravnost vseh narodov v habsburških deželah. »Ne zatirati ga, ampak naučiti se je treba slovenskega jezika« – to je bil njegov poziv za ustvarjanje kulture sožitja na Koroškem, ne samo za njegov čas, temveč tudi za prihodnja stoletja; njegova veljavnost presega meje koroške dežele, kot nam dokazujejo evropski zapleti ob nacionalnih vprašanjih današnjih dni.

Arhiv