Predstavitev prveta ženskega časopisa: SLOVENKA 🗓

27. 10. 2021 / 18.30 – Knjižni center HAČEK

Urednica: dr. Marta Verginella

Slovenka je časopis, ki je povezan z najvidnejšimi imeni tržaškega in širšega kulturnega prostora ter feminističnih gibanj, ki so bila v tem času v marsikate- rem drugem delu Evrope še v povojih, medtem ko se je v nekaterih domala avantgardnih družbenih okoljih že razvil več kot upravičeno razvnet feministični boj in so se morale sufražetske borilne veščine proliferirati brez konca in kraja. Ne glede na širši kontekst lahko trdimo, da sodijo urednice Slovenke med najv- plivnejše intelektualke in da so v času, ko »je feminizem postal kanon«, vodile uredniško politiko v skladu z aktualnimi razsvetljenskimi praksami in novimi političnimi težnjami. Zato je publikacija, ki prinaša natančno in poglobljeno analizo tega obdobja v zgodovini slovenskega feminizma, publicistike in narod- nega preporoda nujno potrebna in dobrodošla in, kar je videti domala nepog- rešljivo, ponuja osnovne kažipote za posredno ali neposredno nadaljevanje. (dr. Eva Bahovec)

Dogodek je del kulturnih dejavnosti v knjigarni, ki jo sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Zaradi zajezitve širjenja virusa Covid-19 je število obiskovalcev omejeno. Veljajo 3-G pravila. Obvezno se prijavite po el. pošti: guckuk@hacek.at ali po telefonu: +43 463 55464

Arhiv