Film: Stadt ohne Juden (Mesto brez židov) 🗓

16. 10. 2020 / 20.00 – Kapelška pasaža

»Mesto brez židov« je avstrijski nemi film iz leta 1924 in temelji na istoimenskem romanu Huga Bettauerja iz leta 1922. Ozadje tvori masovna imigracija vzhodno evropskih židov na Dunaj med prvo svetovno vojno in po njej. To priseljevanje je zaostrilo že tleči antisemitizem in je radikaliziralo dele prebivalstva. 

Film se loteva teme satirično. Med gospodarsko krizo v imaginarni deželi Utopia izženejo žide, a ko spoznajo, da se je položaj le še poslabšal, je vlada sklenila, da jim dovolijo vrnitev. Končni apel filma je: Le miroljubno sožitje židov in kristja nov bo omogočilo lepšo bodočnost. 

Nekaj mesecev po premieri je nek nacionalsocialist umoril Huga Bettauerja. Morilec je bil po sodnem postopku oproščen. 

Film »Mesto brez židov« je najbolj znan avstrijski nemi film. Filmski arhiv Austria je iz preostankov, ki so jih našli na Nizozemskem in kasneje še na pariškem boljšjem trgu, film rekonstruiral in ga digitaliziral. Film je pomemben del avstrijske filmske kulturne dediščine in tudi važen političen statement. 

Arhiv