DUŠAN FIŠER • METOD FRLIC: TO NI POLITIČNA RAZSTAVA IN NI SAMO ZA OTROKE • IT’S NOT POLITICAL EXHIBITION AND NOT ONLY FOR CHILDREN 🗓

27. 9. – 22. 11. 2020 – Kino Janach Šentjakob

Razstava v okviru CARINTHIja2020 – Projekt SPD Rož

POVEZAVA: www.roz.si

DIALOG FORUM SANCTI JACOBI

Od maja do julija je društvo Rož v sklopu projekta CARINTHIja2020, ob 100-letnici koroškega plebiscita od Šentpetra do Šentjakoba položilo rdečo plastično gazo (glej infotablice). Pred 100 leti je prebivalstvo na južnem Koroškem odločalo o tem, kje naj poteka meja med Republiko Avstrijo in državo SHS. Posledično se je državna meja sicer ustalila na vrhu Karavank, a v vaseh severno od njih se je globoko zarezala med ljudi.

Prekomejni krog stolov

Na travniku pred farovžem (ob glavnem Šentjakobskem trgu) je društvo Rož v krogu postavilo 44 HRNC-GRNZ stolov – za vsako šentjakobsko vas po dva stola. Ta krog stolov, ki se vije prek rdeče meje naj – simbolično ali realno – vabi vse občanke in občane, da se zberejo v forumu in se odkrito pomenijo o preteklih težavah in mejah v občini predvsem pa o bodočem, enakopravnem sobivanju vseh.

IZDIH – zvočni trnek / Audioangel

Nad tem krogom stolov, lebdi zvočni trnek, iz katerega (na pritisk na gumb) prihaja zvočna inštalacija, ki sta jo pripravila Christina Constanze Polzer in Lan Sticker – tehnična izvedba Kristijan Rehsmann. Besedilo te inštalacije je od nobelove nagrajenke, američanke Toni Morrison, v katerem se sprašuje „na kaj pravzaprav mislimo, kadar rečemo domovina?“

Kmalu bo – prepredanje čez in o Hranci

„Hranco“ čez Farovž prepleta slika slikarke, domačinke, ki je odraščala v Podrožci, Marije Legat. Ta transparent, ki je že spomladi 2020 dajal upanje v Muzejski četrti na Dunaju, naj opozarja na to, da naj človek zajaha v „druge“ sfere, naj si upa preleteti vse meje predvsem te v glavah in se tako osvobodi vse nepotrebne navlake.

„Zadnja postaja pred predorom“ – pričevanja Šentjakobčank in Šentjakobčanov

V treh rdečih JACOBFON celicah, ki stojijo ob steni pri glavnem trgu lahko poslušate pričevanja šentjakobčank in šentjakobčanov, ki pripovedujejo o svojem doraščanju in življenju na vasi. To so ljudje vseh starosti, vaščanke in vaščani, ki so več ali manj vse življenje preživeli v tej vasi, ali pa so odšli s trebuhom za kruhom in se le občasno vračajo „domov“. Poleg tega lahko v celicah poslušate tudi pesmi zborov SPD Rož in MGV Maria Elend/Podgorje.

Im Rahmen des Projektes CARINTHIja2020 (anlässlich der 100. Wiederkehr der Volksabstimmung am 10. Oktober 1920) realisiert der Slowenische Kulturverein Rož sein Jahresprogramm unter dem Namen „Hranca_,_Grenz“. Vor 100 Jahren stimmte die Kärntner Bevölkerung über den Verlauf der Staatsgrenze ab. Diese verläuft seither auf den Bergrücken der Karawanken; in den Dörfern und Menschen nördlich davon hat sie sich jedoch tief eingegraben.

Teil des Jahresprogrammes sind unterschiedliche Kunstprojekte, u. a. wurde ein rotes Band von St. Peter bis St. Jakob gezogen (siehe Infotafeln).

Grenzüberschreitender Sesselkreis

Auf der Wiese vor dem Pfarrhof stellte der Slowenische Kulturverein Rož 44 HRNC-GRNZ – Stühle auf, zwei für jedes Dorf. Dieser Sesselkreis soll alle GemeindebürgerInnen einladen, sich im DIALOG FORUM SANCTI JACOBI einzufinden und sich offen über die Schwierigkeiten und Grenzen in der Gemeinde auszutauschen, vor allem aber über ein zukünftiges gleichberechtigtes Zusammenleben nachzudenken.

IZDIH / AUSATMEN – zvočni trnek / Audioangel

Über den Sesselkreis schwebt eine Angel mit einer Klanginstallation, gestaltet von Christina Constanze Polzer und Lan Sticker – technische Ausführung Kristijan Rehsmann. Auf Knopfdruck kann die Installation gestartet werden. Der Text stammt von der amerikanischen Nobelpreisträgerin Toni Morrison, in welchem sie die Frage stellt: „Was meinen wir eigentlich, wenn wir ‚Heimat‘ sagen?“ 

WIRD BALD – Maria Legat

Über das Grenzband auf der Fassade des Pfarrhofes legt sich ein Bild der Künstlerin Maria Legat, die in Tallach (Gemeinde St. Jakob) aufgewachsen ist. Dieser Banner stand schon im Frühjahr 2020 vor dem Museumsquartier in Wien und spendete dort Hoffnung. Hier fordert es auch dazu auf, in andere Sphären aufzuschwingen, Grenzen zu überwinden – vor allem die in den Köpfen – und sich so von all dem unnötigen Ballast zu befreien.

Letzte Station vor dem Tunnel: Erzählungen von St. JakoberInnen

Auf dem Hauptplatz von St. Jakob stehen drei rote JACOBFON-Zellen. Darin kann man den Erzählungen einiger Menschen aus St. Jakob zuhören. Es sind dies Menschen aller Altersstufen, die hier leben oder weggezogen sind und nur ab und zu „nach Hause“ kommen. Außerdem kann man sich Lieder der Chöre des SPD Rož und des MGV Maria Elend anhören.

SPD rož
Künstler*innenkollektiv N.O.R

HRANCA_._GRENZ

Prvič v zgodovini sodeluje tudi Slovensko prosvetno društvo Rož pri prireditvah Dežele Koroške v spomin na plebiscit 10. oktobra 1920, po katerem so bile določene meje med novo nastalima državama Republiko Avstrijo in kraljevino SHS. Drugače kakor v preteklosti, ko so proslavljali obletnice v znamenju »nedeljene Koroške« oz. junaške zmage »domovini zvestih« nad »izdajalci domovine«, se je tokrat Dežela Koroška pod naslovom »Carinthija2020« odločila za drugo obliko praznovanja.

A sto let po plebiscitu meje še zmeraj (prikrito) razdvajajo: sosedske odnose, družine … Zato je društvo Rož po Šentjakobu potegnilo vidno in za vse zaznavno mejo – rdeč trak, povlečen čez stavbe in druge površine. Različne prireditve in intervencije v javnem prostoru so posvečene tematiki »meje«. Rezultat ukvarjanja z mejo je odprt, a konec oktobra bodo društveniki in društvenice Roža mejo skozi Šentjakob spet odstranili. Medtem pa bo čez nekatere dele meje zrasla trava, drugi bodo zaradi sonca zbledeli, tretje pa bodo poletni nalivi spet očistili. Morda pa se bo očistila tudi kaka meja v glavah, bo čez stare meje zrasla trava ali pa se bo ta meja celo – v najboljšem primeru – razblinila v nič. 

Erstmals nimmt auch der Slowenische Kulturverein / Slovensko prosvetno društvo Rož an den 10. Oktoberveranstaltungen des Landes Kärnten teil. Anders als in der Vergangenheit, als die Jahrestage im Zeichen eines „unteilbaren Kärnten“ bzw. als heroischer Sieg der „Heimattreuen“ über die „Heimatsverräter“ gefeiert wurde, hat das Land diesmal unter dem Titel „Carinthija2020“ ein anderes Format gewählt.

Dennoch sind Grenzen 100 Jahre nach der Volksabstimmung, als 1920 die Staatsgrenze zwischen Österreich und der neugegründeten SHS-Monarchie beschlossen wurde, nach wie vor (verdeckt) vorhanden: in nachbarschaftlichen Beziehungen, Familien … Das Unsichtbare wird in Form eines roten Bandes sichtbar gemacht, das sich von Haus zu Haus zieht. Die Grenzarbeit wird flankiert von Veranstaltungen und künstlerischen Interventionen im öffentlichen Raum. Das Ergebnis bleibt offen, jedoch wird die Grenze im Oktober entfernt werden. Zwischenzeitlich wird wohl über ein paar Teile der Grenze Gras gewachsen sein, andere werden durch Sonnenbestrahlung verbleichen, dritte wiederum durch den Sommerregen immer wieder gereinigt. Vielleicht gelingt es auch die eine oder andere (gedankliche) Grenze aufzulösen.

from to
Allgemein