Tečaj slovenščine 🗓

5. 10. 2020, 17.00, Farovž Rožek

Vodja tečaja: Kristina Kragelj iz Nove Gorice
Prireditelj: KD Peter Markovič Rožek

Arhiv