Srebrna plaketa Jožku Hudlu 🗓

Za njegovo dolgoletno prizadevno pedagoško in organizacijsko delo ter za njegovo dosledno prizadevanje za intenzivnejše vključevanje koroških Slovencev v skupni slovenski kulturni prostor mu JSKD (Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti) podeljuje srebrno plaketo.


Podelitev: 23. januarja 2020 na Ljubljanskem gradu

Jožko Hudl

Vsestranski kulturni delavec in učitelj (gledališčnik, pevec, pedagog in organizator) Jožko Hudl je že v zgodnji mladosti vzljubil gledališče. Rodil se je v Železni Kapli, odraščal v Globasnici, maturiral na učiteljišču v Celovcu ter poučeval in ravnateljeval na ljudskih šolah po avstrijskem Koroškem od leta 1969 pa do upokojitve 2008. Ves čas si je neumorno prizadeval za uveljavljanje kulture koroških Slovencev tako na severni kot na južni strani Karavank. Ko so na Koroškem v burnih sedemdesetih letih »padale dvojezične topografske table«, sta skupaj z ženo Anito ustanovila Oder 73, ki je z zabavnim političnim kabaretom koroški javnosti predočil absurdnost nacionalistično motiviranega početja. 

Leta 1975 se je vključil v slovensko prosvetno društvo Edinost v Pliberku in mu predsedoval celih 28 let. Kot njegov dolgoletni predsednik, kot (nekdanji) predsednik Krščanske kulturne zveze, kot dolgoletni odbornik in sedanji predsednik nadzornega odbora Slovenske prosvetne zveze je neutrudno ustvarjal mostove med ljudmi, društvi in kulturnimi ustanovami, bistvo njegovega angažmaja pa je brez dvoma njegovo dosledno prizadevanje za intenzivnejše vključevanje kulture koroških Slovencev v skupni slovenski kulturni prostor. Tako je spodbudil in realiziral številne čezmejne kulturne projekte, od pevske revije Od Pliberka do Traberka do vsakoletnih srečanj pevskih zborov in skupnih gledaliških projektov z izvajalci iz Slovenije in Avstrije ter od drugod. Bil je tudi med pobudniki gradnje slovenskega kulturnega doma tako v Celovcu kot v Pliberku, kjer je gledališki abonma s predstavami slovenskih poklicnih gledališč postal nepogrešljiv. 

Med njegove največje zasluge pa šteje to, da je bil leta 1978 med ustanovitelji Slovenske glasbene šole na Koroškem in da ji je dolga leta tudi predsedoval; danes je med najpomembnejšimi izobraževalnimi ustanovami koroških Slovencev. Skozi vse njegove dejavnosti pa se kot rdeča nit vije temeljna vizija kulturnih prizadevanj koroških Slovencev: ohranjati in razvijati kulturo v sodelovanju s kulturnimi ustanovami iz Republike Slovenije, kajti prav v tem sodelovanju Jožko Hudl prepoznava najboljše možnosti uveljavljanja enakovrednosti in enakopravnosti slovenskega jezika in kulture na avstrijskem Koroškem. 

Arhiv