Slovenski kulturni praznik 🗓

6. 2. 2020 / 19.00 – ORF-teater Celovec

Slavnostna govornica: dr. Mateja Ratej
namestnica predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU

Recitali iz Zbranih del Prežihovega Voranca
Aleksander Tolmaier & Alenka Hain
Glasba: učenci in učenke Slovenske glasbene šole

Med zahtevnejše trenutke slovenske zgodovine sodi čas ob koncu prve svetovne vojne in po njej, ko je razpadlo Avstro-Ogrsko cesarstvo. Slovenci smo vstopili v Kraljevino SHS in leta 1920 je na Koroškem prišlo do plebiscita. Negotove usode ljudi sredi družbenih sprememb opisuje Prežihov Voranc v svojem romanu Požganica.

Dr. Mateja Ratej

Je namestnica predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, namestnica glavne urednice Novega slovenskega biografskega leksikona (NSBL) ter članica ožjega uredniškega odbora in področna urednica pri NSBL; je tudi urednica Biografskih študij (zbirka Življenja in dela), ki jih izdaja IKZ ZRC SAZU, in članica Znanstvenega sveta IKZ ZRC SAZU ter Založniškega sveta Založbe ZRC.

V okviru mikro- in kulturnozgodovinskih študij se raziskovalno posveča biografijam preteklih bolj ali manj anonimnih posameznikov, ki so v zgodovinskih obravnavah praviloma slikani kot nerazpoznavna gmota podrejenih, a vendar je šele skozi njihova življenja mogoče uzreti dovolj prepričljiv približek dobe. Kot je zapisal filozof Mladen Dolar v predgovoru k njeni knjigi Ruski diptih (2014), se v individualnem, družinskem, psihološkem, pravnem mikrokozmosu enigmatično zrcali makrokozmos socialnih, političnih, historičnih določilnic.

Arhiv