Predstavitev literarne revije RASTJE 13 🗓

3. 12. 2019 / 18.30 – Knjižni center HAČEK

Rastje 13/2019, revija za literaturo, ustvarjalnost in družbena vprašanja (ur. Miha Vrbinc, izdala DSAP in SPZ)

Rastje 13 na 212 straneh prinaša pregled slovenske literarne ustvarjalnosti na Koroškem, ki so jo prispevali tako ustaljeni pisci kot novinci in šolarji, udeleženci literarnega natečaja. V reviji so predstavljene tudi publikacije članov DSAP, ki so jih izdali v minulem letu. Slike za opremo revije  je prispeval slikar Gustav Januš.

Arhiv