CarinthiJA 2020: SPZ s štirimi projekti

Sobivanje z vsemi krivuljami, ki jih zaznamuje eno stoletje, bo prišlo do izraza na razstavi „CarinthiJA 2020“. Slovenska prosvetna zveza (SPZ) pri osrednji deželni razstavi ob jubileju koroškega plebiscita prihodnje leto sooblikuje štiri projekte.

Povezava: ORF/Volksgruppen

Projekti, pri katerih sodeluje SPZ:

k&k center Šentjanž: “Imagined Carinthia – rethinking reality“ je umetniški projekt, ki obravnava spremembe medsebojnega življenja od dneva plebiscita, ki je za koroške narodnjake postal mejnik razcepa slovensko in nemško govorečega prebivalstva na Koroškem in dolgo ni dopuščal manevrskega prostora za skupne narative (skupnega zgodovinskega razvoja). Z razstavo, ki jo bosta oblikovala Marko Lipuš in Katharina Gruzei ter glasbenim projektom, kjer bodo med drugim sodelovali Stefan Thaler, Tonč Feinig, Michael Erian, Mario Vavti i.d., bodo na umetniški način izpostavili potrebo po razumevanju, interakciji in toleranci med narodoma.

– Lepenska šola: Gledališki projekt o liriki Maje Haderlap: Na lokaciji Vinklnove domačije, Lepene in Železne Kaple bo nastala odrska uprizoritev – vse na temo lirike Maje Haderlap. Z glasbenimi in gledališkimi kompozicijami bo prikazana povezanost kraja z literaturo in naravo.

– SPD „Zarja“, Železna Kapla: Šmuglanje in Obir-Peca: nastali bosta dve razstavi na temo šmuglanja (tihotapljenja) ter temo Obir-Peca kuratorja Wernerja Koroschitza, ki jo bodo spremljale razne literarne in glasbene prireditve.

– SPD „Edinost“ Škofiče: Na poti skozi čas: Decentralna razstava po celi občini bo obravnavala centralne teme zadnjih 120 let, kot je to sprememba slovensko govoreče populacije, infrastrukture in kulture, poudarjeno bo izseljeništvo slovenskih družin ter ustanovitev Zadruge, Posojilnice, prosvetnega društva itd. Na podlagi teh podatkov in lokacij bo (tudi za turizem) napravljena pohodna karta po občini Škofiče, ki jo bodo obhodili v mesecu septembru in kjer se bodo predstavila vsa škofiška društva.

Dodatno bo tradicionalni vaški praznik v mesecu avgustu potekal pod geslom „Fest der Kulturen – Praznik kulture“, kjer se bodo predstavili vsi priseljenci iz tujih držav. Končna prireditev pa bo posvečena mladini in bodočnosti skupnega, dvojezičnega življenja v Škofičah, ki jo bo v obliki gledališče uprizoritve pripravila Alenka Hain z učenkami in učenci ljudske šole in obeh vrtcev.