Kulturni teden Velikovec 🗓

24.- 29. 6. 2019 – Velikovec/Völkermarkt


PONEDELJEK, 24. 6. 2019, 19.30 – NEUE BURG

SLAVNOSTNO ODPRTJE IN KONCERT
Pozdrav: župan Valentin Blaschitz
Pozdravne besede: Predsednik PD Lipa Martin Kuchling
Krščanska kulturna zveza mag. Zalka Kuchling

Slavnostni nagovor: deželni glavar dr. Peter Kaiser

Sodelujoči:

  • Vokalna skupina Lipa / Vokalgruppe Lipa 
  • Otroška in mladinska skupina Lipov cvet / Kinder- und Jugendgruppe Lipov cvet
  • Mladinski zbor »ICS Zmaj« / Jugendchor „ICS Zmaj“
  • Okrajni mladinski zbor Velikovec / Bezirksjugendchor Völkermarkt 
  • Slovenska glasbena šola dežele Koroške / Slowenische Musikschule des Landes Kärnten 
  • Mešani zbor Velikovec / Singkreis Völkermarkt 
  • Godba mesta Velikovec / Stadtkapelle Völkermarkt 
  • Povezava: Danica Thaler-Urschitz in mag. Hans Mosser
  • Prijave zaželene na: +43 (0) 50 536 10152
  • Abt1.volksgruppenbuero@ktn.gv.at 

TOREK, 25. 6. 2019, 19.00 – GALERIJA MAGNET 

LITERARNI VEČER IN ODPRTJE RAZSTAVE
Bereta: mag. dr. Felix Kucher in Martin Kuchling
Odprtje razstave: mag. Karl Vouk
Moderator: mag. Raimund Grilc
Glasba: duo Klara Kuchling (harfa) in Johanna Stornig (prečna flavta)


ČETRTEK, 27. 6. 2019, 19.30 KULTURNA – DVORANA PD LIPA 

PREDAVANJE IN PREDSTAVITEV REZULTATOV DELAVNICE »LEDINSKA IN HIŠNA IMENA KOT KULTURNA DEDIŠČINA NEKE REGIJE«
»Družbeni pomen geografskih imen na primeru ledinskih in hišnih imen ter oznak prometnih površin«, dr. Peter Jordan, Avstrijska akademija znanosti, Inštitut za raziskavo mest in regij
»Lokalna imena v nacionalnem seznamu nesnovne kulturne dediščine« (www.unesco.at), mag. Martina Piko-Rustia, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Krščanska kulturna zveza
»FLU-LED Kulturni portal ledinskih in hišnih imen«, Vinko Wieser, urednik portala, Slovenska prosvetna zveza
Predstavitev rezultatov delavnice »Zbiranje ledinskih in hišnih imen«, dijakinje in dijaki gimnazije Alpe-Jadran Velikovec, dr. Eva Maria Verhnjak-Pikalo, dr. Stefanie Kolmanz-Rebernig 


PETEK, 28. 6. 2019, 20.00 – STEP

ROCK KONCERT SKUPINE BALIŠ 


SOBOTA, 29. 6. 2019, 10.00 ŽUPNIJSKA CERKEV ŠENTRUPERT

POMNI(K) x KULTURA – KULTURNOZGODOVINSKI POHOD PO VELIKOVCU
Vodi: Zdravko Haderlap

Prijava do 26. 6. 2019 – omejeno število udeležencev!
+43 (0) 50 536 10152
Abt1.volksgruppenbuero@ktn.gv.at

DOWNLOAD: Einladung Kulturwoche web

from to
Arhiv