Predstavitev knjige: “Janez Gallob-Trupi” 🗓

7. 6. 2019 / 20.00 – Pri Prangerju v Zmotičah

Prireditelj: SPD Dobrač

Lojz Gallob iz Žužalč je želel, da bi zvedela širša javnost za ročne zapise svojega očeta. V njih opisuje Janez Gallob p.d. Trupi življenje in doživljaje od svoje mladosti do konca druge svetovne vojne. Ker je obstajala nevarnost, da bi ga leta 1944 Nemci aretirali, se je Janez odločil, da se pridruži partizanom. Prav to dobo pri partizanih obširno opisuje v posebnem poglavju.
Knjigo izdaja Mohorjeva založba in je nastala v tesnem sodelovanju z glavnim urednikom mag. Hanzijem Filipičem.
Uvodne besede je napisal Dr. Marjan Linasi, muzejski svetnik iz Slovenj Gradca in posebni poznavalec partizanstva v drugi svetovni vojni.

 Alois Gallob aus Susalitsch wollte die handschriftlichen Aufzeichnungen seines Vaters einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Darin beschreibt Janez Gallob vlg. Trupi das Leben und die Erlebnisse von seiner Jugend bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Da die Gefahr bestand, dass die Deutschen ihn im Jahre 1944 festnehmen, entschied sich Janez, den Partisanen anzuschließen. Besonders die Zeit bei den Partisanen beschreibt er ausführlich in einem eigenen Kapitel.
Das Buch wird vom Hermagoras Verlag herausgegeben und entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Chefredakteur Mag. Hanzi Filipič.
Dr. Marjan Linasi, Museumsrat aus Slovenj Gradec und ein besonderer Kenner der Partisanen im Zweiten Weltkrieg, schreibt die einleitenden Worte.

Arhiv