Pogled dlje: 5&20 udarcev/Schlagzeilen 🗓

14. 3. 2019 / 19.30 – Kulturni dom Pliberk

Avtorica in režiserka Alenka Hain v igri »5 & 20 udarcev/Schlagzeilen « na svojevrsten način tematizira današnji nasprotujoči si položaj slovenskega jezika na Koroškem. Na eni strani odpiranje koroškega političnega in javnega prostora slovenskemu jeziku, na drugi zmanjševanje števila aktivnih in dejanskih govorcev slovenščine. Sedanji nezavidljivi položaj slovenskega jezika na Koroškem je avtorica prikazala z nenehnim, prepričljivim, všečnim in lahkotnim ponavljanjem le 25 stavkov, kot je črk slovenske abecede: vsak stavek se začne z eno od njih. Igralci z omejenim besednim fondom in uporabo znanih, nevarnih in na žalost družbeno toleriranih populističnih sredstev, kot so izključevanje drugih, poveličevanje enega in edino pravega jezika; spreminjanje drugih jezikov v sovražnike, namerno izrabljajo in zlorabljajo slovenski jezik in gledalce prepričujejo, da je slovenščina edini jezik, ki omogoča izražanje tolerance.

Slovenska gledališka skupina iz Šentjanža v Rožu, ki je del SPD Šentjanž, od leta 1996 vsako leto uprizori vsaj eno predstavo. V zadnjih letih je za svoje gledališke produkcije prejela številna priznanja in nagrade, leta 2011 pa je s predstavo »Jack ali skodelice kave« (besedilo in režija Alenka Hain) presenetila tako slovensko kot tudi avstrijsko občinstvo in stroko. Teater vztrajno povezuje tako slovenski kot tudi avstrijski kulturni prostor. Dokazali so, da je mogoče prodreti le s kakovostjo, ne glede na to, kateri jezik govoriš.

Arhiv