Slovenska prosvetna zveza kot ena od obeh osrednjih kulturnih organizacij zastopa kulturne interese koroških Slovencev. S svojo kulturno politiko spodbuja predvsem sodobne izrazne oblike, podpira kakovostno kulturno ustvarjanje in se pri tem povezuje tako z Republiko Slovenijo kot z nemško govorečimi kulturnimi ustvarjalci.
Njene najpomembnejše dejavnosti in prireditve segajo na področje glasbe, gledališča, literature ter razstavne in publicistične dejavnosti. Aktivno sodeluje v čezmejnih evropskih projektih in kulturni izmenjavi z Republiko Slovenijo. Posebno pozornost posveča dejavnostim, namenjenim otrokom in mladim. Vsako leto nagradi najpomembnejše dosežke svojih kulturnih ustvarjalcev.