O Vilini

Podjetje Vilina je bilo ustanovljeno leta 2009 in se ukvarja z živo animacijo za otroke (delavnice, igre, ples in komunikacija), predvsem pa želi posredovati znanje slovenskega jezika na igriv način in živo komunikacijo tudi čezmejno.

Učenje slovenščine na zabaven način

Učenje slovenskega jezika je prilagojeno otrokovi starosti in njegovemu predznanju. Izbrani mentorji– pedagogi poučujejo s pomočjo iger, pravljic, pravljičnih likov, skečev, lutk, igranja vlog in plesa, pri čemer je poudarek predvsem na konverzaciji in dialogih. Z obujanjem iger, plesov in pesmi prednikov izhajajo tako iz koroške kulturne dediščine kot tudi iz sodobnih kulturnih trendov. Znanje pisanja, branja in izgovorjave slovenskih besed utrjujejo s pomočjo slikovnega gradiva in miselnih vzorcev.

Kontakt:

VILINA, Center za izobraževanje in kvaliteto življenja

Simona Javornik Ristič, s. p.

Kotlje 66

2394 Kotlje

Slovenija

Tel.: +386 (0) 51 430 976

Vilina na Facebooku (klik)