Slovenska prosvetna zveza (SPZ) kot ena od obeh osrednjih kulturnih organizacij zastopa interese koroških Slovencev na področju kulture. Na temelju njihove dolgoletne kulturne ustvarjalnosti s svojo kulturno politiko spodbuja predvsem moderne izrazne oblike, skrbi za kakovosten razvoj posameznih žanrov, podpira med- in večetnične koncepte, med- in nadregionalno sodelovanje ter čezmejno povezovanje in si prizadeva za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika in njegovo javno prepoznavnost. Z namenom ustvarjanja kulture sožitja med obema narodoma na Koroškem skrbi za boljše (s)poznavanje slovenskega jezika in kulture pri večinskem narodu. Z bogato ustvarjalnostjo koroških Slovencev seznanja tudi prebivalce Republike Slovenije.

 

Strokovno, organizacijsko, finančno in servisno podpira 47 vanjo vključenih slovenskih krajevnih kulturnih in prosvetnih društev na južnem Koroškem ter skrbi za strokovno izobraževanje kulturnih delavcev in njihovo povezovanje s kulturnimi ustanovami v Sloveniji.

 

Ljubiteljsko društveno delovanje dopolnjuje s samostojnimi kulturnimi produkcijami. Je prirediteljica in producentka različnih kulturnih projektov: koncertov in gledaliških predstav, razstav, izobraževalnih seminarjev, literarnih branj in jezikovnih tečajev ter pobudnica mladinskega in otroškega kulturnega delovanja.