Slovenska prosvetna zveza vsako leto ob koncu leta skupaj z Založbo Drava izda t. i. Knjižni dar. V njem vsako leto izidejo knjižni Koroški koledar, knjige novejše koroške slovenske književnosti, knjige za otroke in glasbene kasete oz. goščenke, od leta 2007 pa tudi Rastje, revija za literaturo, ustvarjalnost in družbena vprašanja. S knjigami iz Knjižnega daru želi SPZ spodbujati k branju slovenskih knjig na avstrijskem Koroškem in k uveljavljanju slovenske literature na tem območju.

 

Knjižni Koroški koledar izhaja od leta 1948. Do leta 2000 je povzemal pomembnejše dogodke iz političnega in kulturnega življenja na avstrijskem Koroškem, med letoma 2000 in 2007 je bil zasnovan tematsko, od leta 2008 pa objavlja aktualne poljudnoznanstvene članke avtoric in avtorjev z obeh strani meje.

 

Slovenska prosvetna zveza skupaj z Založbo Drava izdaja predvsem knjige o t. i. manjšinski problematiki, spominsko literaturo in knjige o  zamolčanih družbenih temah.