Na Koroškem v okviru slovenskih prosvetnih in kulturnih društev delujejo številne odrasle, mladinske in otroške gledališke ter mladinske in otroške lutkovne skupine. Slovenska prosvetna zveza jim pri njihovem delovanju pomaga z oblikovanjem, s fotokopiranjem in z razmnoževanjem vabil, gledaliških listov in letakov ter skrbi za njihovo razpošiljanje. Medijem – časopisom, radiu, televiziji – posreduje informacije o posameznih dogodkih. Pomaga pri iskanju ustreznih strokovnjakov: glasbenikov, režiserjev, scenografov, koreografov, lektorjev itd. Gledališkim in lutkovnim skupinam izposoja najnujnejšo tehnično opremo: reflektorje, mešalne mize, idr., pomaga pa tudi pri organizaciji gostovanj doma in v tujini. Ljubiteljsko društveno delovanje dopolnjuje tudi s samostojnimi kulturnimi produkcijami.

Literarna branja in predstavitve knjig v obeh jezikih pripravlja Knjižni informacijski in kulturni center Haček. V okviru akcije Bralna značka literarna branja za otroke in mlade pripravlja tudi Slovenska študijska knjižnica.

O literaturi najdete več informacij na spletu: www.dspavstrija.at in www.slolit.at.