Infrastruktura

 

Slovenska prosvetna zveza:

 

• vključuje 47 slovenskih prosvetnih in kulturnih društev ter jim nudi strokovno, organizacijsko, finančno in servisno podporo;
• skupaj s tamkajšnjimi kulturnimi društvi skrbi za štiri kulturne domove: k & k center v Šentjanžu v Rožu, Kulturni dom na Radišah, Kulturni dom KUMST v Žitari vasi in Kulturni dom v Šentprimožu;
• vodi Slovensko študijsko knjižnico, ki hrani in izposoja nad 140.000 knjig in 500 naslovov periodičnih publikacij, z gradivom oskrbuje 23 knjižnic slovenskih kulturnih društev in z različnimi akcijami skrbi za spodbujanje branja med otroki in mladimi;
• vodi Knjižni, informacijski in kulturni center Haček, ki je zasnovan širše kot klasična knjigarna: poleg leposlovnih in strokovnih knjig za odrasle in otroke v obeh jezikih ponuja zgoščenke in videofilme ter informacije o Sloveniji in alpsko-jadranskem prostoru, organizira razstave, predstavitve knjig in literarna branja.