ODBORI

Izvršni odbor SPZ:

Predsednik:
Mitja Rovšek, MBA
Podpredsednica in podpredsednika:
Mag. Julija Schellander-Obid, MA
Mag. Božo Hartmann
Dr. Janko Malle
Tajnica:
Dr. Helena Verdel
Nam. tajnice:
Roman Petek
Blagajničarka:
Marica Sima
Nam. blagajničarke
Augustin Malle, ml.; BSc

 

Nadzorni odbor SPZ:

Predsednik:
Dv. sv. dr. August Brumnik
Člani:
DI Klemens Debevec
Mag. Bertl Wuttej
Nuži Wieser
Franc Kuežnik

Upravni odbor SPZ:

Eda Velik
Mag. Anica Ferk-Gasser
Sonja Hribar-Marko
Emil Krištof
Dr. Štefan Merkač
Dr. Marija Novak-Trampusch
Saša Poljak
Mag. Magdalena Angerer-Pitschko
Trude Wieser-Moschitz
Eva Kristina Hartmann, BEd, MA
Nadja Keuschnig, BEd
Mag. Alina Zeichen
Janko Sima
Daniel Mešnik
Leon Lambauer
Sven Schiemann
Marija Weber-Ogris
Martin Moschitz

 

 


Pisarna: ponedeljek–četrtek: 08.00–12.00, 13.00–16.00, petek: 08.00–12.00