EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE OP SI–AT 2007–2013

 

Slovenska prosvetna zveza je triletni projekt »Grenzenlos/Brezmejnost«, ki je bil financiran v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja, izvedla z Občino Ravne na Koroškem in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti.
Osrednja tema projekta je bila meja med Koroško in Slovenijo in življenje ob njej; kljub padcu šengenske meje je ta še vedno v zavesti ljudi. Preučevali so možnosti o njenem premagovanju, tako iz poklicnih kot gospodarskih, kulturnih ali rekreacijskih potreb. V času združene Evrope so želeli preseči izkrivljeni ideološki mit o »nepremagljivosti« meje.
Cilje projekta so z namenom reflektiranja življenjskih svetov in koncipiranja mogočih novih oblik sobivanja – ker preseganje meja ni zgolj politično, temveč predvsem čustveno dejanje – uresničevali s pomočjo kulture oz. umetnosti.

Celoten projekt, ki se je izvajal v obmejni regiji med Koroško in Kranjem: od Korenskega sedla na zahodu do Labota in Dravograda na vzhodu, je bil sestavljen iz treh med seboj povezanih delnih projektov:
Gledališkega projekta »Boj za mejo – Prežihove sanje« (2009/10), ki je tematiziral posledice na novo začrtane meje leta 1918 na življenje ljudi v obmejni regiji.
Snemanja celovečernega dokumentarnega filma »Prehodniki meje« (2011), ki je prikazal posledice razkroja meje na življenje tamkajšnjih ljudi.
Obsežnega kulturnega programa z naslovom »Brezmejnost« (2012), v kateri je bila tema meje s pomočjo diskusij, predavanj, glasbe, literature in umetnosti večplastno in raznoliko prikazana.
Celoten projekt je bil namenjen podpori vzpostavitve regionalne identitete, krepitvi evropske integracije ter nadregionalni predstavitvi regije. Prispeval naj bi tudi k trajnemu družbenemu in kulturnemu ter turističnemu razvoju.
V interkulturno zasnovanem projektu, ki je izhajal iz večletnih izkušenj SPZ z gledališkim udejstvovanjem, so sodelovali ustvarjalci iz koroških in slovenskih regij.