Jezikovne in kreativne počitnice


Slovenska prosvetna zveza od leta 2012 organizira večdnevne jezikovne in kreativne počitnice na hrvaški oz. slovenski obali. Počitnice, med katerimi otroci bivajo v počitniških hišicah Zveze prijateljev mladine oz. organizacij za pospeševanje mladinskih dejavnosti, so namenjene otrokom, ki slabo obvladajo slovenščino oziroma ne izhajajo iz dvojezičnih družin, obiskujejo pa dvojezične šole. Za otroke iz avstrijske Koroške je najpomembnejše, da med poletnimi počitnicami izpopolnjujejo znanje slovenskega jezika v okolju, kjer prihajajo v stik z otroki iz Slovenije. Delavnice, ki jih SPZ pripravlja od leta 2009, vodijo mentorji in mentorice socialne pedagogike in slovenistike.

Počitniški teden z jezikovno-športno vzgojo v k & k centru in v Centrisu v Šentjanžu v Rožu


Za otroke med, ki so stari od 7 do 15 let, Športno društvo Šentjanž v sodelovanju s SPZ, s Slovenskim planinskim društvom Celovec, Slovensko športno zvezo in Centrisom prireja počitniški teden, v katerem se otroci udeležujejo tečajev slovenskega jezika, prostega plezanja, plavanja, tenisa in namiznega tenisa. Aktivnosti potekajo v Centrisu in v k & k centru v Šentjanžu v Rožu.

Poletni kamp na Bleščeči planini

Slovensko prosvetno društvo EDINOST Škofiče, Slovenska prosvetna zveza in Slovensko planinsko društvo Celovec vsako leto prirejajo poletni kamp na Bleščeči planini, kjer otroci do 10. leta s starši uživajo ob postavljanju šotorov in ob animacijskem programu na igriv način utrjujejo slovenski jezik.