Nekatere vsakoletne nagrade, ki jih JSKD podeljuje za dosežke v ljubiteljski kulturi – Zlato in Srebrno plaketo ter Zlati znak ter različne plakete in listine – so podeljene tudi na predlog obeh osrednjih kulturnih organizacij koroških Slovencev.

Med dosedanjimi prejemniki so tudi etnologinja Marija Makarovič, ki je leta 2005 prejela Zlato plaketo JSKD za življenjsko delo, lutkarja Breda in Tine Varl, ki sta leta 2010 prejela zlato plaketo JSKD za življenjsko delo, Hanzi Weiss, ki je leta 2011 prejel Srebrno plaketo JSKD za razvijanje kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu, Teater Šentjanž, ki je leta 2012 prejel Zlati znak JSKD za izjemne dosežke na področju gledališke dejavnosti, Roman Verdel, ki je leta 2013 prejel Srebrno plaketo JSKD za ustvarjalno delo in ohranjanje kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu, Miha Dolinšek, ki je prav tako leta 2013 prejel Zlati znak JSKD za izjemni dosežek na področju filmske dejavnosti, Tomaž Ogris, ki je leta 2014 prejel srebrno plaketo JSKD za življenjsko delo na području kulture koroških Slovencev in Janko Zerzer, ki je leta 2016 prejel srebrno plaketo JSKD za življenjsko delo na področju kulture koroških Slovencev.