Priznanje, ki ga SPZ podeljuje za pomembne kulturne in druge dosežke, se imenuje po Andreju Šustru – Drabosnjaku, ki se je 6. maja 1768 rodil v Drabosinjah/Drabosenig nad Vrbskim jezerom, umrl pa 22. decembra 1825. Drabosnjak je bil kmet, ki je pisal in v slovenščino prevajal pesmi in knjige, napisal pa je tudi nekaj nabožnih ljudskih iger. V slovenski literarni zgodovini velja za pomembnega nešolanega literata – »bukovnika«.

 

Med drugim so Drabosnjakovo priznanje prejeli: Peter Lipar, Hanzi Weiss, Lojze Ude, Janko Pleterski, Slovenski oktet, Koroški akademski oktet, Pavle Žaucer – Matjaž, Stane Uršič, Anita Hudl, Pavle Kernjak, Jozi Pak, Marjeta Domej, Štefan Kresnik in Lojze Gobec.