V pritličju k & k centra v Šentjanžu v Rožu je na ogled stalna razstava zemljevidov, ki jih je Jozi Pak med raziskovanjem ledinskih in hišnih imen v Kotmari vasi in okolici opremil s svojimi opombami in zapisi. Jozi Pak, rojen leta 1935, p. d. Boštjan iz Trabesinj, ki v SPD »Gorjanci« v Kotmari vasi preučuje in ohranja bogato lokalno kulturno dediščino, je s svojim delom prispeval tudi k temu, da je Nacionalna agencija za nesnovno dediščino v Avstriji, ki deluje v avstrijski sekciji Unesco, slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem vključila na avstrijski nacionalni seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine, s čimer je slovenska ledinska in hišna imena spoznala tudi širša javnost.

Na podlagi na razstavi predstavljenih zapisov je SPD »Gorjanci« leta 2008 izdalo zemljevid ledinskih in hišnih imen v občini Kotmara vas. Z njim so drugim zbiralcem in kulturnim društvom pokazali, kako z zbranimi slovenskimi imeni seznaniti ljudi in jih vključiti v vsakdanje življenje.

SPZ je Joziju Paku za njegova dolgoletna prizadevanja za ohranjanje kulturne dediščine leta 2010 podelila Drabosnjakovo priznanje.