Forum “Zarja”

 

Forum »Zarja«, majhen razstavni prostor na Glavnem trgu v Železni Kapli, SPD »Zarja« namenja predvsem lokalnim prebivalcem, katerim z razstavami in drugimi spremljevalnimi dogodki bogati njihovo poznavanje nekdanjega načina življenja skupnosti in njenih prebivalcev. Sledi sodobnim usmeritvam, naj lokalne skupnosti zgodovino kraja in ljudi ter njihov položaj predstavljajo z osebnimi zgodbami, saj se z njimi utrjujeta tako zavest o regionalni kulturi kot pomenu povezovanja s širšim prostorom, kar je zlasti pomembno za t. i. »manjšinske skupnosti«. S povezovanjem obeh v kraju živečih narodnih skupnosti se tako razblinjajo tudi miti o nacionalnih kulturah.

 

Ob 100-letnici SPD »Zarja« sta zgodovinarja Werner Koroschitz in Lisa Retl pripravila dve razstavi: 28. 3. 2008 razstavo o judovski družini Scharfsberg v Železni Kapli z naslovom »Tu smo bili doma«, 2. 10. 2008 pa razstavo o drobcih z obmejnega območja z naslovom »Na/proti«. Šestega maja 2010 so odprli razstavo Ernsta Logarja »Konec spomina«: Koroške partizanke, koroški partizani.

 

SPD »Zarja« pri pripravi razstav med drugimi sodeluje tudi z etnologinjo Ireno Destovnik, ki je pripravila naslednje razstave: 22. 2. 2008 razstavo »Moj najljubši predmet«, 4. 8. 2009 »Mozaik podob«: Razstavo starih črno-belih fotografij, 5. 7. 2011 razstavo »Nocoj je en lep večer«: Ob 40-letnici folklorne dejavnosti v Železni Kapli, 27. 6. 2013 pa razstavo lesostrugarskih izdelkov petih lesostrugarjev iz Slovenije, Italije in Avstrije. S strokovnimi nasveti je pomagala pri pripravi naslednjih razstav: »Življenje brez korenin«: Zgodba Josefa Vejnika in njegovih potomcev, avtorja Ferdija Bevca (julij–oktober 2010); »Človek : Narava«: O lovu malo drugače, avtorja Vilija Ošine (marec–april 2011); Fotografska razstava ob 100-letnici Čebelarskega društva Železna Kapla-Bela, avtorja Jozija Hribarja (februar–marec 2013).