Razstava »Pregon koroških Slovencev 1942«

Liga za človekove pravice na Dunaju je leta 2003 pripravila razstavo »Pregon koroških Slovencev leta 1942«. S fotografijami in z dokumenti Koroškega deželnega arhiva dopolnjeno in razširjeno razstavo je zgodovinarka Brigitte Entner s Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) v Celovcu 4. 6. 2012 najprej postavila v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu. Zamisel, da naj bi razstava, ki prikazuje pregnanstvo 227 koroško-slovenskih družin in so jo oblasti imenovale »akcija K« ter je bila uvod v načrtovano »etnično čiščenje«, postala potujoča, se je rodila po odprtju v Celovcu, ko je več predstavnikov slovenskih kulturnih društev izrazilo željo po postavitvi v njihovih krajih. Predelavo razstave za gostovanja sta podprla SPZ in SZI (Slovenski znanstveni inštitut). Leta 2012 so jo najprej predstavili na prireditvi »Bilčovška jesen«, na celovški univerzi in nemški gimnaziji v Velikovcu. Marca 2013 je sledilo gostovanje v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, maja 2013 na Vrtu spominov in tovarištva v Petanjcih v okviru Štiftarjeve ustanove, julija 2013 v Kotmari vasi, pozneje pa v nekaterih krajih v drugih zveznih deželah. Novembra 2014 je bila razstava na ogled v prostorih avstrijskega parlamenta na Dunaju. Razstava je na ogled vsako leto na “Kulturnem tednu”, ki ga organizira Koroška deželna vlada.