»Moč šibkih«: Ženske v času kmečkega gospodarjenja

Dvojezično razstavo z naslovom »Moč šibkih«: Ženske v času kmečkega gospodarjenja / »Die Stärke der Schwachen«: Frauen in der Zeit des bäuerlichen Wirtschaftens je etnologinja in sociologinja kulture Irena Destovnik, zunanja sodelavka SPZ, pripravila na temelju raziskave vsakdanjega življenja kmečkih žensk v dveh vaseh na južnem Koroškem: v Šentjanžu v Rožu in na Šentjanških Rutah; raziskava je objavljena v knjigi z istim naslovom. Razstava prikazuje pomen in vrednotenje žensk v sistemu kmečke produkcije, njihove različne preživetvene strategije, dedovanjske prakse ter prevladujočo spolno ideologijo v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja.

Razstava, ki je bila prvič postavljena 18. 5. 2002 v k & k v Šentjanžu v Rožu, je do sedaj osemnajstkrat gostovala v različnih krajih v Avstriji, Sloveniji in Italiji.