Slovenska prosvetna zveza s svojo razstavno dejavnostjo v ospredje postavlja tako zamolčane teme (Moč šibkih: Ženske v času kmečkega načina gospodarjenja) kot regionalno zgodovino (Narodopisna zbirka SPZ; Etnološka zbirka na Kostanjah; Razstava o slovenskih hišnih in ledinskih imenih) in nacionalsocialistični teror (Peršmanov muzej; Pregon koroških Slovencev 1942).