Knjižni informacijski in kulturni center Haček vsako leto pripravi več literarnih branj uveljavljenih literarnih ustvarjalcev v obeh jezikih. Redno predstavlja zanimive knjige založb iz Republike Slovenije v slovenskem jeziku, prav tako pa tudi knjige, ki v obeh jezikih obravnavajo položaj koroških Slovencev. Literarna branja v okviru akcije Bralna značka pripravlja tudi Slovenska študijska knjižnica; vsako leto junija na podelitvi bralnih značk pripravi literarno branje avtorjev/ic iz Slovenije.