Leta 2001 je Slovenska prosvetna zveza s finančno pomočjo Evropske unije uvedla prvi gledališki abonma za koroške Slovence – za odrasle in otroke – in jim tako omogočila ogled kakovostnih gledaliških predstav poklicnih gledaliških odrov s celotnega slovenskega kulturnega prostora. Ker so bile tako gledališke predstave za odrasle kot oba otroška abonmaja, Kakajček in Abonbonček, v okviru dvoletnega evropskega projekta dobro obiskani, SPZ gledališki abonma ohranja s pomočjo vsakega leta manjših finančnih sredstev Ministrstva za kulturo RS. Abonmajske gledališke predstave so na ogled v k & k centru v Šentjanžu v Rožu in v Kulturnem domu v Pliberku. Med 300 in 400 odraslih abonentov si vsako leto ogleda 12, okoli 100 otrok pa šest predstav.

 

Ogled programa 2018-2019