Otroške gledališke skupine

Otroška gledališka skupina Šentlipš
Otroška gledališka skupina KKD Vogrče in okolica
Otroška gledališka skupina SPD Dobrač na Brnci
Otroška gledališka skupina »Pavliha«, SKD Celovec
Otroška gledališka skupina teatr zora, SPD Rož, Šentjakob v Rožu
Otroška gledališka skupina KPD Šmihel
Otroška gledališka skupina SPD Zarja

 

Mladinske gledališke skupine
Mladinska gledališka skupina »Vsi na kupu«, KPD Šmihel
Mladinska gledališka skupina »Sanjelovci«, SPD Danica, Šentprimož
Mladinska gledališka skupina Ledince, SKD Jepa Baško jezero
Mladinska gledališka skupina SPD Bilka, Bilčovs
Mladinska gledališka skupina »Šchok«, SPD Trta, Žitara vas
Mladinska gledališka skupina Teater Šentjanž, SPD Šentjanž v Rožu
Mladinska gledališka skupina Še.EN.tjanž teater, SPD Šentjanž v Rožu

 

Odrasle gledališke skupine
Gledališka skupina KPD Planina, Sele, st.
Gledališka skupina KPD Planina, Sele, ml.
Gledališka skupina KKD Vogrče in okolica
Gledališka skupina Oder 73 – Gledališče ob Dravi, Pliberk
Gledališka skupina Teatr Danica, SPD Šentprimož
Gledališka skupina teatr trotamora, SPD Rož, Šentjakob v Rožu
Gledališka skupina KPD Šmihel
Gledališka skupina SPD Zarja

 

Lutkovne skupine
Lutkovna skupina »Mi smo mi Navihanci in Pika«, SKD Celovec
Lutkovna skupina SPD Srce, Dobrla vas
Lutkovna skupina KPD Šmihel
Lutkovna skupina KPD Šmihel
Lutkovna skupina Lutke Mladje KDZ
Lutkovna skupina Lutke Suha, KPD Drava, Žvabek
Lutkovna skupina »Čačo čeče«, SPD Gorjanci, Kotmara vas
Lutkovna skupina SPD Danica, Šentprimož