SEZNAM PEVSKIH ZBOROV

 

Mešani pevski zbor Bilka (Bilčovs)
vodi Dominik Jurca; predsednik Franci Krušic
www.bilka.at

 

Mešani pevski zbor Danica (Šentprimož)
vodi Stanko Polzer; predsednik Stanko Wakounig
www.danica.at

 

Mešani pevski zbor Gorjanci (Kotmara vas)
vodi Ingo Muri; predsednik Vinko Wieser

 

Mešani pevski zbor Gorotan (Šmihel)
vodi Albert Krajger; predsednik Franc Opetnik
kontakt

 

Mešani pevski zbor Jakob Petelin Gallus (Celovec)
vodi Dominik Hudl; predsednik Miha Kampuš
www.jpgallus.com

 

Mešani pevski zbor Mojcej (Šent. Ilj)
vodi Katrin Hafner; predsednik Maksi Sima

 

Mešani pevski zbor Peca (Globasnica)
vodi Petra Stravnik; predsednica Marija Markitz
www.skd-globasnica.at

 

Mešani pevski zbor Podjuna-Pliberk
vodi Anja Kapun; predsednik Milan Piko
www.podjuna.at

 

Mešani pevski zbor Srce (Dobrla vas)
vodi Sonja Kramer; predsednik Štefan Kramer
www.srce.at

 

Mešani pevski zbor PD Obirsko
vodi Barbi Paulič; predsednik Lenart Pavlič

 

Mešani pevski zbor Sele (Sele)
vodi Roman Verdel; predsednica Marija Oraže
www.facebook.com/pdsele

 

Mešani pevski zbor SPD Radiše (Radiše)
vodi Sandra Lampichler; predsednik Nuži Wieser
www.spd-radise.at

 

Mešani mladinski zbor Slovenske gimnazije (Celovec)
www.bgslo.at

 

Komorni zbor SPD Borovlje (Borovlje)
zborovodja in predsednik: Roman Verdel
www.spdborovlje.at

 

Ženski pevski zbor Trta (Žitara vas)
vodi: Špela Mastek Mori; predsednik: Slavko Einspieler
http://grekdoznami.wix.com/zepz-trta

 

Ženski pevski zbor Rož (Šent Jakob v. R.)
vodi: Primož Kerštajn; predsednik: Karli Krautzer
www.roz.si

 

Lovski pevski zbor (Železna Kapla)
vodi Jozi Starc; predsednik Erni Županc
kontakt

 

Moški pevski zbor Foltej Hartman (Pliberk)
vodi Martin Kušej; predsednik Boris Sturm

 

Moški pevski zbor Franc Leder-Lesičjak (Šteben)
vodi Janez Petjak; predsednik Erich Schmautzer

 

Moški pevski zbor Jepa-Baško jezero (Loče)
vodi Aleš Schuster; predsednik Franc Kattnig
www.jepa.at

 

Moški pevski zbor Kralj Matjaž (Libuče)
vodi Hanes Košutnik; predsednik Adrijan Mandl
http://www.kraljmatjaz.at

 

Moški pevski zbor Radiški fantje (Radiše)
vodi Nuži Lampichler; predsednik Nuži Wieser
www.spd-radise.at

 

Moški pevski zbor Valentin Polanšek (Obirsko)
vodi Božo Hartmann; predsednik Avgust Brumnik

 

Moški pevski zbor Vinko Poljanec (Škocjan)
vodi Franc Starz; predsednik Alojz Čik
www.vipo.at

 

Moški pevski zbor Bilka (Bilčovs)
vodi Marjan Gasser; predsednica Marija Weber-Ogris

 

Moški pevski zbor Trta (Žitara vas)
vodi Paul Stern; predsednik Slavko Einspieler
www.trta.at

 

Skupina akzent (Ledince)
vodi Anica Lesjak-Ressmann
www.jepa.at

 

Skupina Ascolti (Šent. Ilj)
vodi Katrin Hafner

 

Vokalna skupina Klika (Železna Kapla)
vodi Roman Kutschnig
www.zarja.at

 

Vokalna skupina LAWA (Slovenji Plajberk)
vodi Kristijan Laußegger

 

Vokalna skupina Lipa (Velikovec)
vodi Dominik Hudl, predsednica Magda Karner

 

Vokalna skupina Nomos (Škocjan)
vodi Engelbert Logar
www.nomos.at

 

Vokalna skupina VOXON (Pliberk)
vodita Danilo Katz in Traudi Katz-Lipusch
www.voxon.at

 

Kvintet Donet (prej Kvintet Foltej Hartman)
vodi Martin Kušej
www.facebook.com/kvintetdonet

 

Kvintet bratov Smrtnik (Korte)
vodi Engelbert Logar
www.smrtnik.at

 

Oktet Suha
vodi Edi Oraže; menedžer Jokej Logar
www.oktet-suha.at

 

Sekstet Bene (Žvabek)
vodi Engelbert Logar

 

Sekstet Kralj Matjaž (Libuče)
vodi Aleksander Košutnik

 

Hartmann´ce (Celovec)
vodi Katarina Hartmann
www.katarinahartmann.com/hartmannce

 

Obirski ženski oktet (Obirsko)
vodi Emanuel Polanšek

 

Vokalna skupina Slovenji Plajberk (Slovenji Plajberk)
vodi Veronika Laußegger

 

Otroški zbor Jepca (Loče)
vodijo Antonia Ressmann, Ilka Ressmann, Elisabeth Paul-Dobernigg
www.jepa.at

 

Otroški zbor Lipov cvet (Velikovec)
vodita Mili Hudl-Kunčič, Veronika Karner

 

Otroški zbor Mlada Podjuna (Pliberk)
vodi Mirjam Kušej
www.podjuna.at

 

Skupina ConCor (Rožek)
vodita Gerti Schuster, Nataša Oraže

 

Mladinski zbor Angels (Bilčovs)
vodi Petra Schellander

 

Mladinski zbor Podjuna Pliberk (Pliberk)
vodi Katja Mandl
www.podjuna.at

 

Mladinski zbor PD Sele
vodi Anja Oraže
www.facebook.com/pdsele

 

Mladinski zbor Slovenske gimnazije (Celovec)
www.bgslo.at

 

Mladinski zbor Danica (Šentprimož)
vodita Barbara Mistelbauer-Stern, Miriam Sadnikar
www.danica.at

 

Mladinski zbor Šmihel (Šmihel)
vodita Franc Opetnik, Mirjam Smolnik
www.smihel.at

 

Otroško-mladinski zbor Amabilis (Galicija)
vodi Mira Blažej

 

Otroško-mladinski zbor Šent. Lipš (Šent. Lipš)
vodita Pepca Weiss, Irena Brežjak

 

Otroški zbor Radiše
vodita Tatjana Tolmaier, Heidi Lampichler
www.spd-radise.at

 

Otroško-mladinski zbor Bajtiše
vodi Magda Sukalia

 

Otroški zbor Šent. Ilj
vodi Andreja Debevec

 

Otroški zbor Melodija (Bilčovs)
vodi Rosi Krušic
http://www.kath-kirche-kaernten.at/pfarren/pfarrdetail/C2965/kinderchor_otroshki_zbor_melodija/

 

Otroški zbor Obirčki (Obirsko)
vodita Majda Furjan-Kutschnig, Barbi Paulič

 

Otroški zbor PD Sele (Sele)
vodita Mirja Oraže, Barbara Oraže
www.facebook.com/pdsele

 

Otroški zbor Pipapo (Hodiše)
vodita Elvira in Tomas Sabotnik

 

Otroški zbor Smuklce (Dobrač)
vodi Terezija Gallob
www.spd-dobrac.at

 

Otroški zbor Danica (Šentprimož)
vodita Janja Pruntsch, Barbara Mistelbauer-Stern
www.danica.at

 

Otroški zbor Trtinos (Žitara vas)
vodita Simone Haschej, Jasmina Wuttej
www.trta.at

 

Otroški zbor Rož’ce (Šentjakob)
vodi Mirko Lepuschitz
www.roz.si

 

Otroški zbor Srčki (Dobrla vas)
vodi Paula Schein-Kontschitsch
www.srce.at

 

Šolski zbor Javne dvojezične ljudske šole Celovec (Celovec)
vodi Edi Oraže
volksschule24.zweisprachig.at

 

Šolski zbor ljudske šole Ledince (Ledince)
vodi Anica Lesjak-Ressmann

 

Šolski zbor Mohorjeve ljudske šole (Celovec)
vodi Tatjana Tolmaier
www.mohorjeva.at/sola

 

Otroški zbor Živ-žav (Globasnica)
vodita Angelika Kos in Martina Hirm
www.facebook.com/SKDGlobasnica

 

Ansambel Drava (Borovlje)
vodi Roman Verdel

 

Ansambel Korenika (Šmihel)
vodi Albert Krajger

 

Godba na pihala (Šmihel)
vodi Miha Vavti
www.plechbanda.com

 

Mladi tamburaši Loče (Loče)
vodi Verena Wrolich

 

New Times Big Band
vodi Miha Vavti
www.plechbanda.com

 

Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek (Žvabek)
vodi Vera Sadjak

 

Rock skupina Bališ
menedžer Marko Stern
www.balisrock.jimdo.com

 

Rožanski muzikanti (Bilčovs)
vodi Jožko Kovačič

 

Tamburaši Loče
vodi Erika Wrolich

 

Tamburaški ansambel Starabanda (Hodiše/Škofiče)
vodi Jörg Errenst
www.starabanda.net

 

Mladi tamburaši KIDS (Hodiše-Škofiče)
vodi Damir Zajc

 

Tamburaška skupina Šentjanž
vodi Anja Šlemic
www.spd-sentjanz.at

 

Tamburaška skupina Tamika (Železna Kapla)
vodi Tatjana Pirker
www.tamika.at

 

Zahomški tamburaši (Zahomec)
vodi Sabina Wiegele

 

Folklorna skupina SPD Zarja (Železna Kapla)
vodita Beti Orasche, Traudi Urschitz
www.zarja.at

 

Cerkveni pevski zbor Djekše
vodi Hanzi Karner

 

Cerkveni pevski zbor Globasnica
vodi Bernarda Srienc

 

Cerkveni pevski zbor Ledince
vodi Anica Lesjak-Ressmann

 

Cerkveni pevski zbor Loče
vodi Simon Trießnig
http://www.kath-kirche-kaernten.at/pfarren/pfarrdetail/C3243/kirchenchor_der_pfarre_latschach_cerkveni_zbor_fare_loche/

 

Cerkveni pevski zbor Obirsko (= MePZ PD Obirsko)
vodi Barbi Paulič

 

Cerkveni pevski zbor Pliberk
vodi Špela Mastek Mori

 

Cerkveni pevski zbor Podgorje
vodi Urh Kassl

 

Cerkveni pevski zbor Sele (= MePZ PD Sele)
vodi Roman Verdel

 

Cerkveni pevski zbor Suha
vodi Engelbert Logar

 

Cerkveni pevski zbor Škocjan
vodi Helka Mlinar

 

Cerkveni pevski zbor Šmarjeta v Rožu
vodi Inge Pöcheim

 

Cerkveni pevski zbor Šmihel (= MePZ Gorotan)
vodi Albert Krajger

 

Cerkveni pevski zbor Šent. Ilj (MePZ Mojcej)
vodi Katrin Hafner

 

Cerkveni pevski zbor Šentjakob
vodi Karl Krautzer

 

Cerkveni pevski zbor Šent. Lipš
vodi Janez Petjak

 

Cerkveni pevski zbor Šent. Peter na Vašinjah
vodi Anton Mucher

 

Cerkveni pevski zbor Šentprimož
vodi Marija Hanjžič-Kežar

 

Cerkveni pevski zbor Šteben
vodi Janez Petjak

 

Cerkveni pevski zbor Železna Kapla
vodi Božo Hartmann

 

Cerkveni pevski zbor Želinje
vodi Sonja Kuchling