Kmecl, Matjaž in Georg Pichler (ur.)
Guten Abend, Nachbar! / Dober večer, sosed!
Literarische Texte von Peter Altenberg bis Oton Župančič / Literarna besedila od Petra Altenberga do Otona Župančiča

Zadravec, Franc
Monologi in dialogi z resničnostjo: Antologija slovenske koroške literature / Anthologie kärntner-slowenischer Literatur
Franc Zadravec, roj. leta 1925 pri Ljutomeru, slovenski literarni zgodovinar, je bil med letoma 1952 in 1957 profesor na gimnaziji in ravnatelj študijske knjižnice v Murski Soboti, od leta 1962 docent, od leta 1967 izredni, od leta 1973 pa redni profesor za slovensko literarno zgodovino. Od leta 1983 je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, od leta 1993 pa zaslužni profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
€ 19,50 / SFr 27,90
978-3-85435-236-5

Zdovc, Pavel
Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem
Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem
so pregledana in preurejena ter z več kot sto jezikovnimi imenskimi podatki razširjena žepna izdaja, ki jo je pripravil Pavel Zdovc, izdala Slovenska prosvetna zveza, založila pa Založba Drava.
€ 18,80 / SFr 27,50
978-3-85435-565-6

Rastje: Revija za literaturo, ustvarjalnost in družbena vprašanja (2013) (ur. Anita Hudl in Tomaž Ogris)
Med letoma 2007 in 2012 je literarno revijo Rastje urejala predsednica Društva slovenskih pisateljic in pisateljev v Avstriji, Anita Hudl. V njej je vsako leto objavila številne pisateljske izdelke iz delavnic svojih kolegov in kolegic. Žal je Anita Hudl, ko je vse gradivo za revijo že pripravila, 1. oktobra 2012 nenadoma umrla; revijo je za tisk pripravil Tomaž Ogris. Pričujoča številka je posvečena spominu na Anito Hudl in literarnim ustvarjalcem iz Koroške in Rezije. Revijo je likovno opremil Albert Krajger.
Broširano, 106 strani, € 15,00, Založba Drava

Rastje: Revija za literaturo, ustvarjalnost in družbena vprašanja (2014) (ur. Tomaž Ogris)
Društvo slovenskih pisateljic in pisateljev v Avstriji od leta 2007 vsako leto izda eno številko revije Rastje. Večina v pričujoči številki objavljenih prispevkov je iz avstrijske Koroške, med njimi so prispevki številnih mladih ustvarjalk in ustvarjalcev. Besedila – esejistika, proza, dramatika, spominski zapisi in interpretacija – so zanimiv vpogled v razvoj pestrega literarnega ustvarjanja na Koroškem.
Revijo je likovno opremil akademski slikar Kristijan Sadnikar.
Broširano, 288 strani, € 19,80