Destovnik, Irena
Moč šibkih
Irena Destovnik, roj. 1954 v Ljubljani, univ. dipl. etnol. in soc. kulture, je samostojna ustvarjalka na področju kulture – kustosinja. Od leta 1996 je zunanja sodelavka Slovenske prosvetne zveze v Celovcu.
V svoji knjigi obuja spomin na kmečke ženske, skupino vselej spregledanih žensk, ki jim nikoli ni bila priznana kakršnakoli pomembnost in ki niso puščale sledov v zgodovinskem spominu. Zaradi pomanjkanja pisnih virov je uporabila »naracijo« kot pripovedovanje zgodbe, kar dela pričujoče delo še zlasti zanimivo. Gre namreč za metode, ki so novejše in se kot orodje za interpretacijo šele oblikujejo. Prav zato je knjiga tudi učno gradivo za vse, ki se lotevajo raziskovanja vsakdanjega življenja. Raziskovalni interesi se namreč vedno bolj premikajo od »nacionalno« pomembnih velikih tem k spregledanim tematikam, ki so ohranjene le v individualnem, osebnem spominu, v našem primeru v spominu hčera in vnukinj. Branje pričujoče knjige nas ves čas drži v napetosti in nas hkrati sili k za mnoge novim premislekom (iz recenzije Sabine Ž. Žnidaršič in Vesne Leskošek).

Verdel, Helena in Vida Obid
Šolo, ne šivanko! Milena Gröblacher in njen boj za slovenske žene
Milena Gröblacher iz Škocjana ob Klopinjskem jezeru, pred »anšlusom« aktivna v domačem prosvetnem društvu, se je med drugo svetovno vojno kot mladinka pridružila partizanom in mlade nagovarjala k uporu proti nacizmu. Vsa povojna leta je bila aktivna v Zvezi slovenskih žena, največ časa pa je posvetila boju za enakopravnost v izobraževanju; tudi sama bi se rada šolala, pa okoliščine tega niso omogočale ne deklicam ne slovenskim otrokom. Njeno življenje je značilno za generacije žensk in upornic, ki so kljub temu, da jim je bilo izobraževanje onemogočeno, položile temelje za enakopravnost med spoloma, se zavzemale za pravično družbo in prijateljstvo med narodi. V monografiji objavljene avtentične spomine Milene Gröblacher sta avtorici s pomočjo dokumentov postavili v narodnopolitični kontekst časa, v katerem je živela in ki je oblikoval slovensko narodno skupnost na Koroškem.
Trda vezava, 224 strani, € 21,80