Druškovič, Drago

Prežihov Voranc: Pisatelj in politik
Drago Druškovič – Rok Arih (1920–2009), rojen v Slovenj Gradcu, je bil slavist, pisatelj in prevajalec. Od leta 1944 je bil partizan na Koroškem, kjer je kot aktivist in konzul preživel tudi prva povojna leta. Vprašanja koroških Slovencev so zaznamovala tudi njegovo poklicno delo, saj je bil dvajset let zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja. Med letoma 1954 in 1974 je bil glavni urednik Naših razgledov.
Biografija je delo najboljšega poznavalca pisatelja in politika Prežihovega Voranca (Lovra Kuharja) in urednika pisateljevih zbranih del. Zapolnjuje vrzel, ki je nastala po izidu vseh zvezkov Vorančevih zbranih del. Delo po eni strani odlikuje prikaz literarnega ustvarjanja največjega koroškega pisatelja kot tudi njegov angažma v političnem življenju časa, ki je zaznamoval njegovo življenje.
€ 26,00 / SFr 36,50
978-3-85435-455-0

Ogris, Tomaž
Radiše/Radsberg: Preteklost in sedanjost kraja in njegovih ljudi / Vergangenheit und Gegenwart des Ortes und seiner Menschen
Tomaž Ogris, roj. leta 1946 v Kozju, je bil ljudskošolski učitelj in profesor na Pedagoški akademiji v Celovcu, pred upokojitvijo pa deželni šolski nadzornik za dvojezično šolstvo. Urejal je otroško in mladinsko glasilo Mladi rod in pisal za otroke in mladino. V domačih in tudih strokovnih glasilih je objavljal članke s področja pedagogike, zlasti dvojezične vzgoje in izobraževanja.
Tomaž Ogris je v dvojezični monografiji Radiše/Radsberg na temelju pisnih in ustnih virov ter fotografskega gradiva opisal zgodovino svojega rojstnega kraja in njegovih prebivalcev.
€ 24,80 / SFr 35,50
978-3-85435-603-5