Eller, Fran
Znane in neznane poezije
Pesmi je zbral, knjigo uredil in opombe napisal France Bernik / Redigiert und mit wissenschaftlichem Apparat versehen von France Bernik
Fran Eller se je rodil leta 1983 v Mariji na Zilji. Po maturi na beljaški gimnaziji leta 1891 je na univerzi v Gradcu dve leti študiral zgodovino, zemljepis in slavistiko, leta 1893 pa je na dunajski univerzi začel študirati pravo. Od leta 1894 je bil sodelavec Ljubljanskega zvona, leta 1896 pa je postal član takrat ustanovljenega Literarnega kluba na Dunaju, v katerem sta bila med drugimi tudi Ivan Cankar in Oton Zupančič. Vse življenje je kot doktor prava delal v različnih ustanovah, med letoma 1920 in 1935 je na Pravni fakulteti v Ljubljani predaval finančno pravo. Pesniti je začel šele po upokojitvi leta 1935, star 62 let. Umrl je v Ljubljani leta 1956.
Eller je zapustil okoli sto pesmi, ki vsebinsko zajemajo ljubezen, pesniški poklic, naravo, bitja in smrt. Poleg njih je zapustil čez devetsto štirivrstičnic, v katerih je spremljal dnevne dogodke med okupacijo v letih 1941–1945 (vir: Anton Podbevšek, http: www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-R7BDK10G.pdf).
€ 23,00 / SFr 32,90
978-3-85435-204-4

Haderlap, Maja
Žalik pesmi
Gedichte / pesmi
Maja Haderlap je izdala tri pesniške zbirke: Žalik pesmi, Bajalice in Pesmi/Gedichte. Za Bajalice je leta 1989 prejela nagrado Prešernovega sklada.
»Prve moje pesmi v zbirki Žalik pesmi se ukvarjajo s kmečko tradicijo in z mojim odhajanjem. V bistvu gre za moje počasno slovo od te tradicije. Pisala sem jih pri dvajsetih letih. Od takrat je preteklo dosti časa. Če je v Žalik pesmih še tradicija, deloma tudi vpliv ljudskega pesništva, pa sem v Bajalicah to počela drugače. Tudi zato, ker sem bila v dialogu s sodobno slovensko literaturo, še posebej s sodobno slovensko liriko svoje generacije. (…) Žalik žene so vile, mitska bitja, ki imajo dolge svetle lase, prihajajo ponoči, se uležejo h kmetom v posteljo, žena pa ne sme biti ljubosumna, čeprav vidi strašno lepo žensko v postelji z možem. Te vile skušajo prepričati kmete, da sejejo pozimi, kajti če oves ali rž vržejo na sneg, bodo imeli prihodnje leto plodne njive« (vir: Mladina, 22. 7. 2011).
€ 9,50 / CHF 14,20
978-3-85435-012-5

Hafner, Fabjan
Freisprechanlage / Brezročno govorjenje / Vivavoce
Gedichte / Pesmi / Canti
Fabjan Hafner, roj. leta 1966, je po maturi na slovenski gimnaziji študiral slavistiko in germanistiko v Gradcu; med letoma 1992 in 1997 je bil lektor za nemščino na ljubljanski univerzi. Piše liriko in prozo ter prevaja iz slovenščine v nemščino, in obratno. Prejel je več štipendij in nagrad. Zaposlen je na Raziskovalnem inštitutu za literaturo Robert Musil Univerze v Celovcu.
Aus dem Slowenischen von / prevod: Roberto Dedenaro, Tatiana Floreancig in/und Zdenka Hafner-Čelan
€ 21,00 / SFr 27,90
978-3-85435-326-3

Januš, Gustav
Sredi stavka
Gedichte / pesmi
Gustav Januš, rojen leta 1939 v Selah, je obiskoval gimnazijo na Plešivcu in Pedagoško akademijo v Celovcu. Do upokojitve je bil učitelj v Šentjakobu. Je pesnik in slikar, iz nemščine prevaja v slovenščino.
Januš kot pesnik piše modernistično in v svobodnem verzu. V pesmih satirično predstavlja koroško stvarnost in meditativno pripoveduje o splošnih eksistenčnih problemih. Do leta 1981 je večino svojih besedil izdal v reviji mladje. Izdal je več pesniških zbirk; v nemščino jih je prevedel Peter Handke (vir: Wikipedia).
€ 12,00 / SFr 17,90
978-3-85435-131-3

Kokot, Andrej
Pastirjevi rajmi
Mundartgedichte / pesmi v narečju
Pesniška zbirka Pastirjevi rajmi, napisana leta 1953 v koroškem narečju, je izšla leta 1996. Prevedena je tudi v knjižno slovenščino.
€ 14,00 / SFr 20,90
978-3-85435-260-0

Kokot, Andrej
Pozabljeno sonce
Gedichte / pesmi
Ob pesnikovi 70-letnici je leta 2006 kot 500. izdaja Založbe Drava izšla Kokotova nova pesniška zbirka Pozabljeno sonce s spremno besedo Fabjana Hafnerja. V najnovejši zbirki se Kokot še enkrat predstavi kot pesnik v vseh svojih bistvenih značilnostih. V Pozabljenem soncu objavljena lirika ponovno zrcali avtorjev življenjski konflikt med zunanjim trpkim narodnim in političnim stanjem in pesnikovim notranjim borbenim in narodno ozaveščenim samorastništvom. To raste, kot Kokot izpove v pesmi Prezrta mladost, »iz razbitin otroštva« v času protislovenskega nacističnega nasilja med drugo svetovno vojno, a vendar tudi iz svetlih domačih spominov, ki so za pesnika kot »drage svetinje«. Morda je težka stvarnost odrivala »sonce« iz avtorjevega spomina, toda pozabljena svetloba »notranjega sonca« se vendarle skuša vedno znova zasvetiti iz »turobne noči« in prižgati »plamene kresov«, kot izvemo v pesmi Ostrina jezika (vir: Lev Detela, http://www.revijasrp/knrevsrp/revsrp79levde79/subti79.htm.).
€ 14,00 / SFr 20,90
978-3-85435-500-7

Kokot, Andrej
Snopi za pozne spomine (izbral in spremno besedo napisal Fabjan Hafner)
Andreja Kokota od konca 60. let, ko je objavil svojo prvo pesniško zbirko, poznamo kot tihega in resnega, nemalokrat žalostnega in grenkega pesnika, iskrenega izpovedovalca trpkih resnic. V zadnji zbirki je pokazal, da zna biti tudi veder in razposajen, včasih naravnost mladostniško objesten. Njegov preprost in razumljiv jezik na posrečen način povezuje melos koroške domačnosti s sodobnim, urbanim jezikom. Fabjan Hafner je v Snopih za pozne spomine objavil pesmi, ki jih je izbral iz vseh desetih Kokotovih zbirk. O pesmih Andreja Kokota je Matjaž Kmecl zapisal: »Kokotove pesmi so vera na smrt obsojenega v človečnost, v smisel zvestobe in identičnosti. In so seveda kar naprej navznoter najpopolnejša elegija, tako polna stisk, da bi je takšne v današnjem novoevropskem svetu, opremljenem z bleščečim slovarjem demokratizmov, enostavno ne smelo biti.«
Trda vezava s ščitnim ovitkom, 280 strani, € 24,80

Krese, Maruša
Danes
Gedichte / pesmi
Pisateljica in novinarka Maruša Krese (1948–2012), znana tudi po svojem humanitarnem delu, v svoji dvojezični pesniški zbirki največ pozornosti posveča porušenim, zapuščenim mestom, ki se ji zdijo bogatejši od bleščečih metropol.
€ 15,00
978-3-85435-123-1

Krese, Maruša
Postaje
Gedichte / pesmi
€ 14,00 / SFr 20,90
978-3-85435-167-2

Krese, Maruša
Beseda
Gedichte / pesmi
€ 13,00 / SFr 19,50
978-3-85435-227-3

Krese, Maruša
Heute nicht / Danes ne
Gedichte / pesmi
Aus dem Slowenischen von / prevod: Fabjan Hafner
€ 18,80 / SFr 27,50
978-3-85435-542-7

Kuchling, Martin
Okamenela sled
Pesmi
€ 14,00 / SFr 20,90
978-3-85435-297-6

Oswald, Jani
Babylon / Babilon
Gedichte / pesmi
Jani Oswald, roj. leta 1957 v Celovcu, je po Slovenski gimnaziji študiral pravo. Svoje pesmi objavlja v antologijah in revijah. Z etno in jazz glasbeniki je pripravil številne projekte. Pri Dravi so izšle pesniške zbirke Zaseka, Babylon/Babilon, Achillesverse in Frakturen.
€ 9,50 / SFr 14,20
978-3-85435-175-7

Oswald, Jani
Achillesverse
Kein Heldenepos
€ 14,00 / SFr 20,90
978-3-85435-258-7

Oswald, Jani
Frakturen
Gedichte / pesmi
€ 19,80 / SFr 28,50
978-3-85435-511-3

Oswald, Jani
Andante Mizzi
Gedichte / pesmi
€ 19,80 / SFr 28,50
978-3-85435-612-7

Petrič, Eva
Ta prostor je škatla
Pesmi
Eva Petrič, roj. leta 1983, je leta 2005 diplomirala iz psihologije in umetnosti. Odraščala je na raznih koncih sveta – od afriškega, azijskega, do severnoameriškega in srednjeevropskega. Trenutno živi na Dunaju, kjer nadaljuje študij vizualnih umetnosti in se posveča pisanju, fotografiji, videu in slikarstvu.
Eva Petrič je prvo pesniško zbirko Ta prostor je škatla opremila s svojimi fotografijami. Poezija jo – zaradi svoje večnosti – privlači, odkar pomni. Čeprav se je šolala samo v angleškem jeziku, je pesmi pisala v slovenskem. Mnenje, da zapis pesmi dopolnjuje njeno sporočilo, jo je pripeljalo k fotografijam, slikanju, videu in vizualni umetnosti. Sama pravi: »Pričujoča zbirka pesmi je torej zame DNK mojega ustvarjanja, pa naj bo to slikanje, pisanje, snemanje, fotografiranje ali kaj drugega.«
€ 19,80 / SFr 28,50
978-3-85435-513-7

Polanšek, Valentin
Karantanske pesmi
Petindvajset let po smrti Valentina Polanška (1928–1985) je Slovenska prosvetna zveza skupaj z Založbo Drava v posebni knjigi izdala pesmi iz vseh treh Polanškovih pesniških zbirk skupaj z nekaterimi še neobjav­ljenimi teksti in recitali, ki jih je pesnik napisal za proslave ob različnih spominskih obletnicah.
Nova izdaja vseh Polanškovih pesmi, ki jo je uredil in z obširnim spremnim esejem dopolnil Emil Cesar, sicer ne spreminja avtorjevega dosedanjega pesniškega profila, ga pa dopolnjuje z nekaterimi do zdaj manj znanimi teksti. Očitno je, da se je Polanšek korak za korakom vedno bolj odmikal od preprostejših pesniških začetkov sredi s soncem obsijanih domačih grap k ostreje začrtanim kritičnim zarisom politično nedonošene koroške stvarnosti in boleče preteklosti (vir: Lev Detela, Delo, 22. 6. 2011).
€ 19,80 / SFr 28,50
978-3-85435-636-3

Turrini, Peter
V imenu ljubezni
Aus dem Deutschen von / prevod: Ervin Fritz
Peter Turrini, roj. leta 1944 v Šmarjeti na avstrijskem Koroškem, je pesnik, dramatik in pisatelj, od leta 2010 tudi častni doktor celovške univerze.
€ 13,00 / SFr 19,50
978-3-85435-230-3

Turrini, Peter
Nekaj korakov nazaj
Gedichte / pesmi
Aus dem Deutschen von / prevod: Ervin Fritz
€ 12,00 / SFr 17,90
978-3-85435-160-3