Mednarodna likovna kolonija mladih
Leta 1970 sta Lojze Gobec, takratni ravnatelj vuzeniške osnovne šole, in Štefan Kresnik, takratni učitelj likovne vzgoje, v sodelovanju s takratnim selskim županom in podpredsednikom SPZ, Hermanom Velikom, v Vuzenici prvič pripravila Koroško likovno kolonijo mladih. Prvotnim organizatorjem, OŠ Vuzenica, ZKOS – Kulturni skupnosti Radlje ob Dravi in SPZ, se je leta 1982 priključila Zveza Slovencev na Madžarskem, leta 1988 Zveza slovenskih kulturnih društev iz Trsta, leta 2010 pa sta dva udeleženca prvič prišla iz Hrvaške. Od leta 1990 se kolonija vsako leto seli v enega od krajev, iz katerega prihajajo udeleženci. Ob 40-letnici likovne kolonije, leta 2010, sta njena ustanovitelja – Gobec in Kresnik – uredila bogat almanah. Ob obletnici je poslovodja SPZ, Janko Malle, povedal, da je to »edina oblika trajnega sodelovanja mladih, ki je povezovala Slovence iz Slovenije in Avstrije skozi 40 let. Podatek, ki dokazuje, da tisto, kar je dobro, tudi trajno učinkuje, predvsem pa se je treba zavedati, da v sedemdesetih letih to ni bilo samoumevno«. Slovenska prosvetna zveza je Lojzetu Gobcu in Štefanu Kresniku leta 2013 podelila Drabosnjakovo priznanje.