Literarne delavnice

Na vsakoletnih literarnih delavnicah, ki so dvakrat letno izmenoma v Sloveniji in Avstriji, sodelujejo učenci/ke in učitelji/ce iz OŠ Ljubljana-Poljane in glavnih šol iz Vetrinja, Borovelj in z Bistrice v Rožu. Literarne delavnice, ki od leta 1994 potekajo z namenom utrjevanja znanja slovenskega jezika, spodbujanja branja in medsebojnega spoznavanja, vodijo učiteljice Franceska Žumer iz Ljubljane ter Nada Malle in Matilda Boročnik iz vetrinjske in boroveljske glavne šole. Učenci/ke ob vsakem srečanju s pomočjo povabljene/ga literarnega ustvarjalca/ke kujejo besede na drugo temo.

Akcija Bralna značka v Slovenski študijski knjižnici

Slovenska študijska knjižnica od leta 1977 vsako leto koordinira vseslovensko akcijo Bralna značka, na kateri sodeluje med 400 in 500 predšolskih in šolskih otrok in okoli 50 mentorjev/ic iz vrtcev, šol in krajevnih kulturnih društev. Akcija poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. Vsako leto junija na podelitvi bralnih značk SŠK pripravi literarno branje avtorjev/ic iz Slovenije, bralce/ke z največjim številom prebranih knjig pa nagradi.

Pisana promlad

»Na dan z besedilom« je natečaj Volbankove ustanove za pisanje v slovenskem jeziku. Že več let ga uspešno prireja skupaj z obema osrednjima kulturnima organizacijama, KKZ in SPZ. Na natečaju vsako leto z več kot 600 besedili sodeluje okoli 400 otrok in mladih.

Cilji natečaja so: dolgoročno razvijanje sposobnosti pisanja, krepitev znanja slovenskega jezika in vzpostavitev mreže učiteljic in učiteljev, ki se še zlasti zavzemajo za izboljšanje jezikovnega in pisnega znanja. Natečaj podpira 33 pomembnih ustanov, med drugimi Univerza Alpe Jadran in Visoka šola Viktor Frankl iz Celovca. Udeleženci različnih starostnih skupin se za sodelovanje lahko odločajo med različnimi besedilnimi zvrstmi. Ob koncu vsak udeleženec prejme priznanje, darilo ter kulturno prilogo Nedelje z objavljenimi besedili. Zmagovalci prejmejo še posebne nagrade.

Informacije: PISANA PROMLAD, Pernhartgasse 8/3, 9020 Klagenfurt/Celovec, Jasna Černjak, mag.a, e-pošta: office@promlad.at, www.promlad.at

Rastem s knjigo

Slovenska študijska knjižnica sodeluje v nacionalnem projektu Javne agencije za knjigo iz Ljubljane, »Rastem s knjigo«. Projekt je namenjen spoznavanju kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promociji najboljših slovenskih ustvarjalcev ter motiviranju za branje in obiskovanje knjižnic.

Na javnem razpisu sta bili izbrani dve knjigi. Mlajši bralci, na Koroškem so to učenci četrtih razredov gimnazije, so brali knjigo Slavka Pregla Odprava zelenega zmaja, učenci petega razreda gimnazije oz. prvih in nekaterih višjih letnikov višjih šol pa knjigo Suzane Tratnik Ime mi je Damjan. V projektu je sodelovalo 311 učencev, 176 jih je prebralo knjigo Slavka Pregla, 135 pa knjigo Suzane Tratnik. V projektu so sodelovali učenci oz. dijaki Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence, Zvezne dvojezične trgovske akademije, Višje šole za gospodarske poklice iz Šentpetra ter Gimnazije Alpe-Jadran in Trgovske akademije iz Velikovca.

Učenci iz obeh celovških šol so z učitelji obiskali Slovensko študijsko knjižnico, kjer so jim sodelavke knjižnice predstavile knjižnico, računalniško podprto knjižnično izposojo ter avtorja in temi izbranih knjig, na koncu pa je vsak učenec prejel svojo knjigo; knjige so skupaj z učitelji brali v šoli, dijaki in dijakinje iz Šentpetra pa so knjige prejeli/e ob obisku sodelavke knjižnice.