Filmska delavnica v Mladinskem domu
SPZ skupaj z Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS od leta 2007 podpira t. i. mednarodne filmske delavnice (prve štiri, med letoma 2003 in 2006, je podprlo Ministrstvo za kulturo RS). Te so nekakšen zaključek vsakoletnih filmskih krožkov, ki jih v Mladinskem domu že od leta 1984 organizirajo za mlajše dijake in dijakinje. Pod vodstvom mentorjev vsako leto posnamejo od tri do sedem filmov, s katerimi se udeležujejo različnih tekmovanj in filmskih festivalov doma, v Sloveniji in drugod po Evropi.

Nosilca projekta sta Mladinski dom in SPZ, organizacijska vodja vzgojiteljica Eda Velik, mentor pa je od leta 1984 Ciril Murnik. Cilji in vsebina fimskega krožka so: spoznavanje filmskega medija od ideje, scenarija, snemanja in montaže do končnega rezultata. Pod vodstvom mentorja člani skupine sami oblikujejo svojo zgodbo, jo prevedejo v filmski jezik in posnamejo s kamero.
www.mladinskidom.at