Gledališka in lutkarska delavnica

Poletnim gledališkim in lutkarskim delavnicam v organizaciji Krščanske kulturne zveze, na katerih se koroške otroške in mladinske gledališke in lutkarske skupine skupaj z mentorji in drugimi strokovnjaki pripravljajo na jesenske premiere, se je leta 1998 s svojimi skupinami pridružila tudi Slovenska prosvetna zveza. Pobudnika prvih seminarjev v organizaciji Krščanske kulturne zveze sta bila leta 1975 mariborska lutkarja Breda in Tine Varl. Delavnico, ki je sprva trajala en teden, so leta 2006 iz Fiese preselili v Ankaran in jo podaljšali na dva tedna. Načrtna podpora gledališkega in lutkarskega ustvarjanja otrok in mladih obeh osrednjih kulturnih organizacij omogoča vsako leto okoli 25 gledaliških in lutkarskih premier.